Що таке переддіабет?
Переддіабет можна розділити на дві біохімічні та патофізіологічні ознаки - порушення толерантності до глюкози та порушення рівня глюкози натще.
Порушення толерантності до глюкози (Impaired glucose tolerance (IGT)) визначають як високий рівень глюкози в плазмі крові протягом 2 годин після прийому їжі.
Підвищений рівень глюкози натще (Impaired fasting glucose (IFG)) відповідно визначають як високу глюкозу в крові натще.

IGT і IFG - це стани, яких об'єднує підвищення рівня глюкози в крові вище норми та нижче рекомендованого діагностичного порогу діабету.
Примітка:

Терміни «переддіабет», «недіабетична гіперглікемія», «проміжна гіперглікемія» використовуються як альтернативи.


Глобальні дані з IDF показують підвищену захворюваність на порушення толерантності до глюкози. У 2019, 7,5% від усього населення планети віком від 20 до 79 років були діагностовані з цим станом. Більша частина цих осіб (72,2%) живе в країнах з низьким або середнім доходом. Прогнозуєтться, що кількість дорослих віком від 20 до 79 років з порущенням толерантності до глюкози зросте до 453,8 млн осіб, або 8% від дорослого населення планети, до 2045 року.
Чому виявлення та керування переддіабетом важливе?
1
Вищий ризик розвитку діабету 2 типу
Особи, що мають як порушення толерантності до глюкози, так і підвищений рівень глюкози натще, мають вищий ризик розвитку діабету порівняно з тими, хто має лише якийсь один стан.
Американська програма попередження діабету продемонструвала, що приблизно у 10% осіб з порушенням толерантності до глюкози діабет розвивається на щорічній основі.
Об'єднаний аналіз двох досліджень профілактики діабету в Індії показав, що частота діабету 2 типу у суб'єктів як з IGT, так і з IFG становила 56% порівняно з 34% у суб'єктів з ізольованим IGT. Дані свідчать про те, що приблизно у 70% осіб з нелікованим IFG та/або IGT в кінцевому підсумку розвивається діабет 2 типу.
2
Ускладнення цукрового діабету починаються ще до того, як настає діабет
Переддіабет пов'язаний з мікросудинними змінами. У дослідженні DPP, проведеному в 2007 році, було помічено, що у 12,6% учасників з діабетом і у 7,9% учасників без діабету була виявлена діабетична ретинопатія. Пацієнти з переддіабетом також можуть мати нейропатію. Такі мікросудинні ускладнення є інвалідизуючими та впливають на якість життя пацієнтів і можуть дорого коштувати системам охорони здоров'я. Переддіабет також пов'язаний із захворюваннями серця, інсультом та захворюваннями периферійних артерій.
3
Раннє виявлення є ключовим фактором
Це дуже важливо відзначити, оскільки існують ефективні заходи для запобігання прогресуванню цього захворювання
Критерії тестування на преддіабет у дорослих з безсимптомним протіканням хвороби
Дорослі із зайвою вагою або ожирінням (ІМТ ≥ 25 кг/м2) та старше 45 років, хто має хоча б один з нищенаведених факторів ризику:
  • Родичі першого ступеня з діабетом
  • Серцево-судинні захворювання в анамнезі
  • Гіпертонія
  • Гестаційний діабет в анамнезі
  • Підвищений рівень холестерину ЛПВЩ та/або рівень тригліцеридів
  • Відсутність фізичної активності
  • Інші клінічні умови, пов'язані з резистентністю до інсуліну
Показники глюкози для діагностування станів переддіабету та діабету (за IDF)
Підвищений рівень глюкози натще має діагностуватись, якщо наявний перший або обидва показники.

Порушення толерантності до глюкози має діагностуватись, якщо наявні обидва показники.

Діабет має діагностуватись, якщо наявний хоча б один з показників.
Показники глюкози для діагностування станів переддіабету та діабету (за ADA)
Переклад за матеріалами IDF DIABETES ATLAS 10th edition 2021