Рецензія на
«Атлас: діабет в Україні»
(перше видання)
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), епідеміологія є основною дисципліною для вивчення потреб населення в службах охорони здоров'я, для оцінки проведених ними профілактичних і лікувальних заходів.

Тому слід вітати перше видання «Атлас: діабет в Україні», де наведені достовірні докази про вплив цукрового діабету (ЦД) на здоров'я нації та економіку країни.

В Атласі наведені як матеріали з Атласу діабету, виданого 2019 року Міжнародною діабетичною федерацією, так і огляд статистичних даних по Україні за останні 25 років. Вони дають можливість поліпшити показники діяльності ендокринологічної служби із врахуванням регіональних особливостей під час створення Національного плану по боротьбі з цукровим діабетом. Офіційні статистичні дані сприятимуть можливості порівняти показники поширеності, захворюваності на ЦД в Україні з результатами в інших країнах. На превеликий жаль, з 2017 р. МОЗ України ліквідував облік цукрового діабету (як і інших неінфекційних захворювань), що призвело до відсутності загальнонаціональних репрезентативних даних про основні показники ЦД. Це не дозволяє виробити науково обґрунтований Національний план щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей розвитку, ухвалений урядом України в 2018 р.

В рецензованому виданні Української Діабетичної Федерації «Атлас: діабет в Україні» наведено огляд наявних джерел, опублікованих в офіційних періодичних виданнях, даних Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я та Реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. До збору статистики долучилась також Асоціація міст України, провідні наукові та аналітичні установи галузі. Підкреслюється, що ситуація зі збором та аналізом статистичних даних в Україні критична і не відповідає стандартам ВООЗ. Саме точний регулярний збір та детальний аналіз статистичних даних залишаються єдиною можливість забезпечити рівну доступність медичних послуг та економічну ефективність наявних ресурсів.

Важливо, що в Атласі наголошується на діях, які слід вживати у боротьбі з ЦД на різних рівнях надання медичної допомоги. Серед матеріалів слід відзначити докази необхідності покращення доступу до препаратів інсуліну задля поліпшення лікування ЦД. Акцент зроблено на важливості вдосконалення допомоги людям з ЦД для забезпечення загального охоплення послугами охорони здоров'я (Universal Health Coverage, UHC) і зменшення негативного впливу ЦД як на окремих людей, їхні сім'ї, так і на суспільство загалом.

Вважаю, що Атлас вкрай необхідний для тих, хто ухвалює рішення, формує політику, встановлює пріоритети і розподіляє бюджети в галузі охорони здоров'я щодо лікування і профілактики ЦД. Сайт Атласу допоможе людям з ЦД орієнтуватися відносно того, де отримати медичну і правову допомогу, пройти навчання самоконтролю. Для засобів масової інформації Атлас сприятиме повнішому розумінню масштабів поширеності ЦД в Україні.

Отже, рекомендоване до друку перше видання «Атлас: діабет в Україні» є важливою віхою, оскільки фахівці матимуть узагальнену комплексну інформацію для подальшої розробки цільової стратегії реагування на величезний тягар, який становить ЦД.


Рецензент
Завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, експерт МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія», доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України


Паньків Володимир Іванович