Цукровий діабет і COVID-19:

актуальні питання патогенезу, клініки та терапії
Автори
ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. В.П.Ромоданова НАМН України"

- Цимбалюк Віталій Іванович - директор, президент НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, д.м.н., професор, ORCID: 0000-0001-7544-6603, V.tsymbaliuk@i.uaДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України"

- Тронько Микола Дмитрович – директор, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, д.м.н., професор, ORCID: 0000-0001-7421-0981, endocrinology.kiev@gmail.com,

- Попова Вікторія Василівна -- завідувачка відділом профілактичної діабетології, д.м.н. ORCID:0000-0002-4116-0671, popovavv27@gmail.com +380674661534, ул. Вышгородская, 69, Киев 04114, Украина
На теперішній час через швидке поширення COVID-19 з маніфестацією важкого гострого респіраторного синдрому розгорнуті широкі дискусії по ряду актуальних тем, пов'язаних з найбільш оптимальними способами лікування пацієнтів з ЦД під час коронавірусної пандемії, включаючи проблеми сприйнятливості до цієї нової інфекції, наявності коморбідної патології, важкості перебігу захворювання, ризиків розвитку ускладнень і летальності, а також ролі лікарських препаратів, що використовуються для контролю глікемії. Пандемія коронавируса– важкого гострого респіраторного синдрому SARS-CoV2-COVID-19 диктує необхідність невідкладного вивчення та глибинного фундаментального розуміння загальної патофізіології нового захворювання, потенційно визначає вибір терапевтичної стратегії у хворих з цукровим діабетом (ЦД), уражених коронавірусною інфекцією. Наявні на даний момент епідеміологічні дані про COVID-19 не підтверджують гіпотезу, що пацієнти з ЦД схильні до підвищеного ризику інфікування в порівнянні із загальною популяцією. На сьогоднішній день встановлено, що декомпенсований ЦД є незалежним чинником, що обтяжує коронавирусну інфекцію і достовірно підвищує ризики фатального результату захворювання. Таким чином, існує наукова і клінічна необхідність отримання нових даних про методи лікування, що застосовуються дотепер у пацієнтів з ЦД, інфікованих COVID-19, для з'ясування їх ефективності та вибору оптимального виду терапевтичної стратегії, забезпечення менш тяжкого перебігу і кращого прогнозу захворювання. Наші знання про нову коронавірусну інфекцію поглиблюються з кожним днем і уроки протистояння з цією новою пандемією в різних країнах світу, вкрай важливі і дуже цінні для визначення найкращого підходу в боротьбі з цією хворобою. В даному огляді представлено коротке резюме загальних характеристик COVID-19, а також на основі літературних джерел дана аналітична характеристика зв'язку між цим новим інфекційним захворюванням і ЦД для того, щоб сприяти кращому розумінню патогенетичних і клінічних аспектів даного патологічного поєднання, а також вибору найефективніших терапевтичних стратегій лікування пацієнтів з COVID-19 і ЦД.

Коронавірусне захворювання COVID-19 викликає раніше невідомий бета-коронавірус SARS-CoV-2, який було виявлено в зразках рідини, взятої з легень пацієнтів з пневмонією в китайському місті Ухань в грудні 2019 року. SARS-CoV-2 відноситься до підвиду Sarbecovirus і є сьомим за рахунком коронавірусом, здатним інфікувати людину. SARS-CoV-2 є зооантропонозним РНК-вмісних вірусом з оболонкою. Згідно з філогенетичним аналізом повного геному, спочатку вірус циркулював серед кажанів, але людині передався від поки що невідомої проміжної тварини. Повний геном вірусу вже розкодовано, він знаходиться у відкритому доступі та доступний, в тому числі, через базу GenBank. Більшість людських коронавирусних інфекцій є легкими, проте великі спалахи двох бета-коронавірусів, тяжкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу (SARS-CoV) в 2002-2003 роках і близькосхідного респіраторного синдрому коронавірусу (MERS-CoV) в 2012 році викликали смертельну пневмонію зі смертністю 10 % для SARS-CoV та 36 % для MERS-CoV [1].

30 січня 2020 р. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах COVID-19 надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення, а 11 березня епідемія була перейменована в пандемію [2]. Ця епідемія є першою в історії людства пандемією, що піддається контролю. Епідемія закінчиться, як тільки серед населення виробиться достатній колективний імунітет.

На 31.07.2020 р. офіційно у світі зареєстровано майже 17,5 млн. підтверджених випадків інфікування COVID-19 у 215 країнах і територіях, які у 676 835 випадках мали смертельні наслідки [3, 4].

В Україні від початку спалаху пандемії коронавірусної інфекції, станом на 31.07.2020 р., було інфікувано 68 794 людей. Загальна кількість померлих становить 1 673 осіб, ще 38 154 хворих одужали [5]. У нашій країні карантин був введений завчасно, саме тому з початку поширення пандемії вдалося стримати стрімке зростання кривої захворюваності і отримати оптимістичний сценарій розвитку епідемії коронавірусу, що сприяло збереженню багатьох життів. Аналіз структури супутніх захворювань у пацієнтів, які померли від ускладнень COVID-19 в Україні, з урахуванням даних станом на 31.07.2020 р., показав, що 70 % хворих на COVID-19 мали супутні нозології, а саме: серцево-судинні захворювання (ССЗ) у 78,2 %, ЦД у 21,7 %, поєднані захворювання у 24 %, запалення легенів у 13,1%, онкологічні захворювання у 8,2%, захворювання нирок у 10,5 %, неврологічні захворювання у 6,4 % та інші супутні захворювання у 11,5 % пацієнтів [5]. У 54,8 % померлих з супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні та ЦД, імунодефіцит та ожиріння і т. д. [5]. Високий відсоток ССЗ і ЦД різко контрастує з даними Китайського центру з контролю і профілактики захворювань, що можна пояснити національно-етнічними особливостями, які зумовлюють низький відсоток ССЗ і ЦД в структурі загальної захворюваності у Китаї. Аналіз вікової структури смертності показав, що практично 89 % людей, які померли від коронавірусного захворювання в Україні, були віком понад 50 років, що співзвучно із даними світової та китайської статистики. В гендерній структурі померлих від коронавірусу в Україні переважали чоловіки, що відповідає чіткій тенденції превалювання чоловічої смертності у світовій статистиці щодо коронавирусної інфекції. При аналізі підозрілих випадків захворювання COVID-19 в Україні встановлено, що 66,5 % випадків складали люди у віці 18-49 років та 22 % – понад 50 років, що свідчить про дієвість профілактичних заходів, спрямованих на жорстку карантинну тактику соціального дистанціювання серед населення у віці понад 60 років [5].

Для створення огляду літератури проведено пошук статей в базах даних PubMed і Google Scholar до 30 липня 2020 року. Використовували наступні ключові слова: «SARS-CoV-2», «COVID-19», «інфекція», «патогенез», «інкубаційний період», «клінічні особливості», «діагностика», «лікування», «діабет». Ми також отримали повний текст відповідних перехресних посилань з результатів пошуку. Крім того, ми отримали доступ до наявної в даний час наукової літератури і рекомендацій на веб-сайтах Центрів ВООЗ з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Коронавірусна інфекція COVID-19 (абревіатура від англ. COrona VIrus Disease – 2019) – потенційно тяжка гостра респіраторна інфекція, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2, є небезпечним захворюванням, яке може мати перебіг як у легкій формі гострої респіраторної вірусної інфекції, так і у важкій, специфічні ускладнення якої можуть включати вірусну пневмонію, що призводить до гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС) або дихальної недостатності з ризиком смерті.

Наразі відсутні які-небудь специфічні противірусні засоби терапії або профілактики COVID-19. Тяжкі форми хвороби з більшою ймовірністю розвиваються у літніх людей і людей з певними захворюваннями, такими як астма, ЦД і хвороби серця. У важких випадках застосовують засоби для підтримання функцій життєво важливих органів. Захворювання викликається новим вірусом, у людей до нього немає набутого імунітету, тому до інфекції сприйнятливі люди всіх вікових категорій. Майже в 15 % випадків захворювання має перебіг у важкій формі, що потребує застосування кисневої терапії, ще у 5 % стан хворих діагностується як критичний.


COVID-19, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія та інші супутні захворювання: епідеміологічні аспекти
У статті, опублікованій в JAMA, Z. Wu і J. M. McGoogan [6], підсумували результати звіту щодо 44 672 підтверджених випадків захворювання від Китайського центру з контролю і профілактики захворювань. Загальний коефіцієнт летальності (CFR) на цій стадії склав 2,3 % (1 023 випадків смерті). CFR був підвищеним серед пацієнтів з COVID-19 і наявними раніше супутніми захворюваннями, зокрема, ССЗ (10,5 %), ЦД (7,3 %), хронічними респіраторніими захворюваннями (6,3 %), гіпертонією (6 %) і онкологічними захворюваннями (5,6 %). Є дані, що демонструють вікову тенденцію щодо CFR: у пацієнтів, віком 80 років і більше CFR становив 14,8 %, а у віці 70-79 років – 8,0 %, в той час як смертельних випадків у пацієнтів у віці 9 років і менше не було [6]. Згідно аналізу 72 314 випадків COVID-19 Китайського центру з контролю і профілактики захворювань станом на 11.02.2020 р. у 87 % випадків хворі були у віці від 30 до 79 років, в 1 % – діти 9 років і молодші, ще в 1 % – діти та підлітки у віці від 10 до 19 років, у 3 % хворими були літні люди у віці від 80 років, тобто тільки 2 % інфікованих були молодші 20 років [7]. Про випадки серед дітей повідомляється рідко, зазвичай це випадки захворювання всієї родини або в результаті контакту дитини з інфікованим пацієнтом. Співвідношення чоловічої і жіночої статі становило 51 % до 49 % відповідно. Очевидно, чоловіки мають більш високу схильність до короновірусного захворювання [7, 8, 9]. Серед хворих 4 % були медичними працівниками [6]. Таким чином, при тому, що COVID-19 уражає всі вікові групи, середній вік хворих становить майже 47-59 років, і зазвичай вищий серед важких пацієнтів і померлих людей [10]. У США приблизно третина хворих є люди похилого віку від 65 років. На них припадає 45 % госпіталізацій, 53 % переводів в реанімацію і 80 % смертей серед хворих на COVID-19.


На поточний момент патогенез COVID-19 невідомий, але може бути схожий з патогенезом вірусу SARS-CoV. Хоча патофізіологічні механізми досі не вивчені, відзначено, що найважчі і смертельні випадки COVID-19 мали місце у літніх людей або у пацієнтів з супутніми захворюваннями, зокрема, з наявністю ССЗ, ЦД, хронічних захворювань легенів, нирок, гіпертонії та онкологічних захворювань [6, 7, 11, 12, 13]. За даними ВООЗ, рівень смертності серед пацієнтів з артеріальною гіпертонією досягає 8 %, серед пацієнтів з ЦД – 9 %. Дані дослідження, опублікованого в The Lancet Respiratory Medicine, пов'язують цю особливість з прийомом препаратів, що змінюють форму клітин і роблять ці клітини більш уразливими для нового коронавірусу. В такі клітини вірус легше проникає і частіше їх вражає, а захворювання при цьому має важчий перебіг, внаслідок чого зростає ризик летального наслідку [14]. Коронавірус, що викликає захворювання COVID-19, потрапляє в клітини-мішені завдяки рецепторам особливого білка – ферменту (АПФ2, АСЕ2). Вірус використовує його як вхідні ворота. У той же час АПФ2 є мішенню цілого ряду лікарських препаратів (інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину 2 – сартани), які широко застосовують у пацієнтів з ССЗ, артеріальною гіпертензією, ЦД. Блокатори АПФ допомагають знизити тиск, але в той же час, підвищуючи експресію АПФ2, залучають більшу кількість нових вірусів. Передбачають, що, взаємодіючи з АПФ2, вірус його виснажує. В результаті розвивається гостра симптоматика дефіциту цього ферменту, що і є однією з частих причин важкого перебігу інфекції. В одному китайському мета-аналізі, що включає 1 527 пацієнтів, показано, що найпоширенішими ССЗ і супутніми метаболічними захворюваннями COVID-19 були гіпертонія (17,1 %, 95% ДІ 9,9-24,4%) та кардіо-цереброваскулярні захворювання (16,4 %, 95% ДІ 6,6 -26,1%) на тлі ЦД (9,7 %, ДІ 95%, 6,9-12,5%). У цьому звіті показано, що у пацієнтів з CОVID-19, ускладненим ЦД або гіпертонією, ризик розвитку важкого захворювання або необхідності госпіталізації у відділення інтенсивної терапії збільшувався в 2 рази, в той час як у пацієнтів з CОVID-19, ускладненим кардіо-цереброваскулярним захворюванням – у 3 рази [15]. Серед померлих 355 пацієнтів з COVID-19 в Італії середнє число раніше існуючих основних патологічних станів було 2,7, і тільки у 3 пацієнтів не було діагностовано супутніх захворювань [16].


Дані про розвиток епідемії COVID-19 свідчать, що вік і слабкий імунітет можуть виявитися не головними чинниками важкого перебігу захворювання [34]. Багато дослідників звернули увагу, що люди з артеріальною гіпертензією і ЦД значно важче переносять COVID-19-асоційовану інфекцію. Літній вік пов'язаний з дефектами функції Т- та В-клітин і надлишковою дисфункціональною продукцією маркерів запалення. Таким чином, ЦД 2 автономно або в поєднанні з літнім віком, гіпертонією і/або ССЗ може сприяти недостатньому контролю реплікації SARS-CoV-2 і більш тривалій прозапальній відповіді, що може призвести до фатальних наслідків [11, 13]. Протягом останніх місяців з'являлися повідомлення про небезпеку прийому пацієнтами з ССЗ АПФi та ARBs. На експериментальних моделях встановлено, що рецептори АПФ2 є "вхідними воротами" для коронавірусу при його проникненні в клітини людини. У зв'язку з цим з'явилися припущення, що прийом АПФi та ARBs може підвищувати ризик захворювання коронавірусною інфекцією. Щоб потрапити всередину клітини, вірус SARS-CoV-2 зв'язується через свій білок S з рецепторами АПФ2, розташованими на альвеолярних мембранах клітин легенів, нирок, міокарда, кишечника, тому саме ці органи здатний вражати новий коронавірус. Діти із гострими респіраторними захворюваннями завжди входять у групу ризику. Але на тепер показано, що діти хворіють набагато менше, а головне – летальність у групі майже нульова. Це викликало здивування у вірусологів, яке пізніше отримало своє пояснення. Коронавірус, як і віруси MERS (близькосхідний респіраторний синдром), SARS (атипова пневмонія) входить до підзагону родини Coronaviridae. Для всіх вірусів цього підзагону рецепторами на клітинах людини є АПФ2. У дітей кількість цих рецепторів і їхня активність мала, так як ренін-ангіотензинова система остаточно дозріває до 16-18 років. Тобто контагіозних мішеней для вірусу у дітей набагато менше. Це перешкоджає проникненню SARS-CoV-2 в клітини дитячого організму і може пояснювати, чому діти інфікуються і хворіють рідше і легше, а також у них значно рідше виникають ускладнення такі як пневмонії та фатальні наслідки. Проблема літніх людей, що контактують з COVID-19, в тому, що дуже багато з них вживають певний клас препаратів, що знижують тиск (АПФi та ARBs). У відповідь на це на поверхні клітин компенсаторно збільшується кількість рецепторів АПФ2. Тобто, в таких групах населення, а це, звичайно, не тільки літні люди, сприйнятливість до вірусу набагато більше. Крім того, літні люди, звичайно, мають цілий спектр хронічних захворювань: компенсовані або незначні зміни в серці, судинах, печінці, нирках, часто на тлі супутнього ЦД. Відповідно, різко зростаюче навантаження на ці органи в умовах вірусної інфекції небажане. У більш важкій формі хворіють – незалежно від віку – курці, пацієнти з хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та астмою. Але аналогічно COVID-19 впливає на стан організму і грип, а також інші респіраторні захворювання. ВООЗ попереджає, що групи населення, яким загрожує найвищий ризик інфікування, – це люди похилого віку та пацієнти з вже існуючими захворюваннями (такими як гіпертонічна хвороба, хвороби серця, захворювання легень, онкологія і ЦД). ВООЗ також стверджує, що люди з хронічними захворюваннями піддаються вищому ризику виникнення більш серйозних ускладнень від нового коронавірусу і мають більш високий ризик смерті. Три основних стани, які виділяє ВООЗ, – це хвороби серця, легенів і ЦД. У більшості медичних рекомендацій, що стосуються COVID-19, ЦД згадується як одна з категорій високого ризику захворювання, ймовірно, тому що більш ранні дані, що надходили з Китаю, де вперше було зареєстровано захворювання, вказують на підвищений рівень летальності для пацієнтів з COVID-19, у яких також був діабет. Вважають, що вірус потрапляє в клітину приєднанням до рецепторів АПФ2, чим можна пояснити високу інфікованість і смертність людей похилого віку з супутньою гіпертонічною хворобою, які знаходяться на гіпотензивній терапії з використанням препаратів АПФi, при застосуванні яких спостерігається висока проліферація рецепторів АПФ2, які є мішенями для СOVID-19. Поєднання гіпертонічної хвороби і ЦД багаторазово збільшує тяжкість перебігу коронавирусной хвороби. Після зараження вірус поширюється по дихальних шляхах, викликаючи великий викид цитокінів і генералізовану імунну відповідь. При цьому спостерігається зниження кількості лімфоцитів у крові, зокрема Т-лімфоцитів. У деяких дослідженнях висловлюють припущення, що на боротьбу з вірусом витрачається дуже велика кількість лімфоцитів. Зниження їхньої кількості закономірно знижує захисну здатність імунної системи і може призводити до тяжкої клінічної маніфестації захворювання. Вірусне проникнення в клітини господаря є фундаментальним компонентом міжвидової передачі, що особливо характерно для коронавірусів (CoV). При дії вірусу на клітини хазяїна всі CoV через білок Spike зв'язуються з клітинами, які експресують специфічні рецептори. Після зв'язування з клітинами-мішенями протеаза клітини господаря розщеплює шиподібний білок Spike, що дозволяє вірусу проникати в клітини і розмножуватися [35]. АПФ2 був ідентифікований як один з основних рецепторів як для SARS-CoV [36], так і для SARS-CoV-2 [35]. Інтерфейс між АПФ2 і вірусним спайк-білком був розшифрований, в результаті чого встановлено, що ефективність залучення АПФ2 є ключовим чинником вірулентності COVID-19 [37]. Хоча епідеміологічнтй зв'язок ще не вивчений, деякі дослідження підтверджують гіпотезу про зв'язок між АПФ2 і COVID-19 [38]. Зокрема, в експериментах на тваринах показано, що як інгібітор АПФ лізиноприл, так і блокатор рецепторів ангіотензину лозартан можуть значно підвищувати експресію генів та активність рецепторів АПФ-2 (у 5 і 3 рази відповідно) [39]. АПФ2 широко експресується в дихательних шляхах, серці, нирках, кишечнику, нейронах головного мозку, ендотелії артерій та вен, імунних клітинах і підшлунковій залозі [1, 40]. У китайському дослідженні порівнювали 39 пацієнтів з SARS-CoV без наявного раніше ЦД, які не отримували лікування стероїдами, із 39 здоровими братами і сестрами. У 20 з 39 пацієнтів з SARS-CoV розвинувся ЦД під час госпіталізації. Оскільки було виявлено присутність АПФ2 в острівцях підшлункової залози, було висловлено припущення, що SARS-CoV може пошкоджувати бета-клітини острівців Лангерганса і викликати маніфестацію автоімунного ЦД1 [41, 42]. Отже, хоча необхідні додаткові дослідження, пошкодження підшлункової залози також може мати місце у пацієнтів з COVID-19, що може, безумовно, сприяти погіршенню перебігу і прогнозу COVID-19 у пацієнтів з дебютом ЦД. H. Christopher et al. і E. M. Mortensen et al. у своїх допандемічних дослідженнях отримали дані про зниження як смертності, так і необхідності застосування ендотрахеальної інтубації у пацієнтів з вірусною пневмонією, які перебували на терапії із застосуванням АПФi і ARBs [43, 44].

Ці препарати широко застосовують упацієнтів з ЦД і гіпертонією [45], тому їх вплив на клінічний перебіг COVID-19 широко дискутується в літературі. Деякі автори припускають, що ці препарати володіють значним імуномодулюючим ефектом [46] і знижують легеневу і системну запальну реакцію за рахунок різкого зменшення продукції цитокінів [43, 44]. Як зазначалося вище, роль АПФ2 в патогенезі ЦД в асоціації з COVID-19 широко обговорювалася у світовій науковій літературі, і на сьогоднішній день вже частково вивчена. Враховуючи, що АПФ2 є функціональним рецептором для SARS-CoV-2, і його експресійні рівні можуть бути підвищені АПФi і ARBs, деякі автори стверджують, що ці препарати можуть чинити негативний вплив на перебіг і фінал захворювання у пацієнтів з COVID-19 [47]. Навпаки, інші дослідники активно стверджують, що АПФi та ARBs можуть бути досить ефективними при терапії коронавірусної інфекції [46], оскільки SARS-CoV і його вірусний Spike білок після з'єднання з функціональним рецептором для SARS-CoV-2 – АПФ2, знижують експресію АПФ2 в наступні стадії захворювання після досягнення, ймовірно, вкрай високого рівня вірусемії [10]. АПФ2 – це інтегральний мембранний глікопротеїн, який конститутивно експресується епітеліальними клітинами легенів, нирок, кишечника і кровоносних судин. Існує дві форми білка АПФ2: клітинна (мембранозв'язана) і циркулююча (розчинна). Клітинний білок АПФ2 є повнорозмірним білком, який експресується в надлишку в пневмоцитах і ентероцитах тонкої кишки [48]. Однак, як виявлено в останніх дослідженнях, АПФ2 відсутній в селезінці, тимусі, лімфатичних вузлах, кістковому мозку і клітинах імунної системи (включаючи B- і T-лімфоцити і макрофаги) [49, 50]. Циркулюючий АПФ2 (з N-кінцевим пептидазним доменом) відщеплюється від повнорозмірного АПФ2 на клітинній мембрані за допомогою металопротеази ADAM17 і згодом вивільнюється в позаклітинне середовище [51]. Виявлено, що трансмембранна серінова протеаза II типу, TMPRSS2, конкурує з ADAM17 за розщеплення АПФ2, але вони розщеплюють АПФ2 по-різному. І ADAM17, і TMPRSS2 видаляють короткий C-кінцевий фрагмент з АПФ2. Залишки аргініну і лізину в амінокислотах з 652-ї по 659-у є критичними для виділення ADAM17, тоді як залишки аргініну і лізину в амінокислотах з 697-ї по 716-у необхідні для виділення TMPRSS2. Тільки розщеплення TMPRSS2 призводить до масштабнішого проникнення в клітину SARS-CoV, що робить протеазу TMPRSS2 однією з ключових ланок патогенезу COVID-19 [52, 53, 54, 55]. Нещодавно дві дослідні групи продемонстрували, що внутрішньоклітинне проникнення SARS-CoV-2 також залежить від TMPRSS2-депо АПФ2 [56, 57]. Ці дані вказують, що для "успішного" інфікування SARS-CoV-2 необхідні клітинні АПФ2 і TMPRSS2. АПФ2 є близьким гомологом людського АПФ [58, 59]. Як відомо, АПФ розщеплює ангіотензин I (Ang I) до Ang II. Ang II зв'язується з рецептором Ang II 1 (AT) і потім опосередковує численні системні ефекти, такі як стимулювання, забезпечення нормоволемії, регуляція імунної системи та місцеві ефекти в серцево-судинній системі. У системі ренін-ангіотензин-альдостерон АПФ2 виконує протилежну АПФ роль. АПФ2 каталізує перетворення Ang I в Ang-(1-9) і Ang II в Ang-(1-7). Ефективність перетворення АПФ2 на підкладці Ang II в 400 разів вища, ніж на Ang I [60]. Ang-(1-7) зв'язується з рецептором Mas, пов'язаним з G-білком, для опосередкування різних ефектів, що включають вазорелаксацію, кардіозахист, антиоксидантну дію [61], протизапальну дію [62] і значне пригнічення індукованої Ang II передачі сигналів [63, 64]. Вісь АПФ2-Ang-(1-7) вважають важливою терапевтичною мішенню при ССЗ [65]. У великому когортному дослідженні показано, що циркулюючий АПФ2 був виявлений в сироватці тільки 40 534 випробовуваних, і його концентрація була приблизно в 100 разів нижчою, ніж циркулюючого ACE [66]. Додаткові дані показали, що циркулюючий АПФ2 підвищується у пацієнтів з ЦД1 або ЦД2, гіпертонією, серцевою недостатністю і хронічними захворюваннями нирок [67, 68, 69]. Причиною високого рівня АПФ2 у цих пацієнтів є те, що підвищення АПФ2 – це захисна відповідь для протидії несприятливому впливу Ang II. Так як експресії АТ II - АТ1 рецептора сигналізації також сприяє автоімунна відповідь, АПФ2 може контролювати імунні функції через Ang-(1-7)-Mas вісь [70, 71]. Генетичний дефіцит АПФ2 пов'язаний з активацією запальних медіаторів, підвищеною запальною реакцією на прозапальні стимули і посиленням ремоделювання серця і аорти, викликаного Ang II [72, 73]. Протизапальні ефекти АПФ2 здійснюються, головним чином, через АПФ2-Ang-(1-7) вісь на противагу Ang II-АТ1 осі [74]. АПФ2 також виконує незалежну від РААС функцію. У кишечнику клітинний АПФ2 (нециркулюючий АПФ2) регулює поглинання амінокислот і бактеріальний баланс кишечника для зменшення ступеня його запалення [75]. Кишкові клітинні АПФ2 можуть бути ще однією вірусною точкою входу для SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 проникає в організм людини, головним чином, через дихальну систему, а також, очевидно, через кишечник і інші тканини. По всій імовірності, SARS-CoV-2 проникає в легені і кишечник за допомогою розщеплення протеази TMPRSS2 АПФ2 [76]. Якщо імунна система нездатна перемогти інфекцію, SARS-CoV-2 буде масово правильно, займати клітинний АПФ2 і руйнувати клітини пацієнта. Як наслідок, система Ang II-AT1 не може бути неактивною. Разом з цим, функція кишечника руйнується, а запалення загострюється. В результаті маніфестує цитокіновий шторм, і в кінцевому підсумку дихальна система, серцево-судинна система та інші органи втрачають свої функції. Клінічні дані показали, що серед стаціонарних хворих COVID-19 близько 30 % мають основні захворювання. Ці пацієнти мають підвищений ризик смерті. Найпоширенішою була гіпертонія, потім ЦД і ішемічна хвороба серця [11, 77]. Оскільки вісь Ang II-AT1 вже гіперактивна при цих захворюваннях [7, 78], SARS-CoV-2 ще більше знижує продукцію функціонального АПФ2. Отже, у пацієнтів з цими основними захворюваннями набагато легше розвивається важкий перебіг хвороби, швидко трансформується в критичний стан. Як описано вище, сигнальний шлях РААС включає в себе як АПФ, який метаболізує Ang I в Ang II, так і АПФ2, який перетворює Ang II в Ang-(1-7) [79]. За нормальної фізіології АПФ2 розщеплює Ang II і меншою мірою Ang I на дрібніші пептиди, Ang-(1-7) і Ang-(1-9) відповідно [79]. Ang II має як судинозвужувальні, так і запальні властивості, які врівноважуються судинорозширювальними і протизапальними властивостями Ang-(1-7) [79, 80]. Система АПФ2/Ang-(1-7) відіграє важливу протизапальну та антиоксидантну роль, захищаючи тканини легень від ГРДС. Показано, що співвідношення активності АПФ та АПФ2, які мають високу експресію у легенях, впливає на ступінь оксигенації легень і тяжкість їх пошкодження при ГРДС [79, 81, 82]. Експериментальні моделі показали, що зв'язування білка Spike призводить до зниження експресії рецепторів АПФ2 в легенях, що дозволяє припустити, що пошкодження легень може бути опосередковано вищим вмістом Ang II у порівнянні з Ang-(1-7) [83].

Таким чином, рецептор АПФ2, мабуть, виконує суперечливі ролі, пов'язані з особливостями патофізіології інфекції SARS-CoV-2: одну, де АПФ2 полегшує захворювання в якості сайту зв'язування SARS-CoV-2, і іншу, де знижена експресія АПФ2 може сприяти важкому травматичному ураженню легень після інфікування [80]. Також показано, що АПФ2 захищає і від смертельної інфекції пташиного грипу А H5N1 [84]. На думку деяких авторів, експресія АПФ2 знижується у пацієнтів з ЦД, можливо, внаслідок глікозування, чим може бути пояснена підвищена схильність до важких пошкоджень легень і маніфестації ГРДС у хворих на ЦД на тлі COVID-19 [79, 85]. Як не дивно, навіть надекспресія АПФ2 буде контрпродуктивною y пацієнтів з COVID-19, оскільки, як встановлено на поточний момент, SARS-CoV-2 використовує АПФ2 як рецептор для проникнення в пневмоцити господаря [86]. У цьому полягає суперечлива роль АПФi та ARBs, які широко застосовуються при терапії ускладнень ЦД. Експресія АПФ2 помітно підвищена у пацієнтів з ЦД і гіпертонією, які отримують АПФi або ARBs, як адаптивна відповідь для протидії підвищеним рівнями Ang II і Ang I. Таким чином, використання АПФ2-стимулюючих препаратів буде сприяти проникненню SARS-CoV-2 в пневмоцити і, отже, може призвести до важчих і смертельних захворювань [14]. Вірус зв'язується з клітинами через свій тримерний шипоподібний глікопротеїн, що робить цей білок ключовою потенційною мішенню для терапії та діагностики COVID-19 [86]. В експериментальних дослідженнях на мишах, яким вводили SARS-CoV Spike, відзначалося загострення легеневої недостатності, яка могла бути ослаблена завдяки блокуванню ренін-ангиотензинового шляху [83, 87]. Проте, ретроспективний аналіз 112 клінічних випадка пацієнтів з COVID-19 і ССЗ, не виявив суттєвої різниці в добових дозах застосовуваних лікарських препаратів АПФI/ARB між ними і хворими, що померли [88]. Подібно АПФi і ARBs, ібупрофен [87] і тіазолідиндіони [89] також можуть призводити до підвищення рівня АПФ2, що викликає певні побоювання щодо безпеки цих препаратів у пацієнтів з COVID-19. В той же час, у дослідженнях на тваринах показано, що піоглітазон і ліраглутид також пов'язані з активацією АПФ2 [14, 90]. Таким чином, надмірна експресія АПФ2, хоча і сприяє проникненню SARS-CoV-2, не здатна захистити від пошкодження не тільки тканини легень, але й інші органи та системи, оскільки фермент деструктурується вірусом, що запускає патологічний каскад системних реакцій, зумовлених поломкою РААС, яка призводить до поліорганної дисфункції. Хоча ЦД був пов'язаний з гіршими наслідками у пацієнтів з COVID-19, сприйнятливість до інфекції SARS-CoV-2, очевидно, не підвищена у людей з ЦД. Згідно з декількома дослідженнями, поширеність ЦД серед інфікованих вірусом COVID-19, приблизно така ж, як у загальній популяції [91, 92].

Як раніше було встановлено, АПФ2 і діпептіділпептідаза-4 (DPP-4) є рецепторами для проникнення коронавирусу. У публікаціях останніх місяців велася широка дискусія щодо можливості DPP-4 бути рецептором для COVID-19 [93]. У серії досліджень висловлено припущення, що DPP-4 є основним рецептором MERS-CoV, але не SARS-CoV-2, тобто не рецептором COVID-19 [1]. Фермент DPP4 – це трансмембранний глікопротеїн II типу, що експресується в багатьох тканинах, включаючи імунні клітини. DPP-4 також відома як CD26, білок клітинної поверхні лімфоцитів, який відіграє важливу роль у функціонуванні Т-клітин [94]. J. Liu et al. в дослідженні імунних характеристик COVID-19 показали, що у пацієнтів з важким перебігом захворювання сироваткові рівні ІЛ-6, ІЛ-10, ІЛ-2 і ІФП-γ були вищими і кількість нейтрофілів і Т-клітин (особливо CD8 + Т-клітин) була меншою, ніж у пацієнтів з легким перебігом захворювання, що свідчить про масштабний цитокіновий шторм в цілому і Т-клітинному аспекті зокрема [95]. Підвищена активність Т-клітин проявляється в підвищенні рівня Th17 і високій цитотоксичності CD8+ Т-клітин, що частково пояснює важке імунне ушкодження легенів, пов'язане з інфекцією COVID-19. DPP-4 / CD26 присутня і активна в легенях і конститутивно експресується фібробластами легенів, де вона діє проліферативно [96]. DPP-4/CD26 також є маркером міграції та функціональної активації фібробластів, включаючи синтез колагену і секрецію запальних цитокінів [96]. Запальні захворювання легенів характеризуються високими рівнями експресії DPP-4 / CD26, які можуть посилювати запальну відповідь і тяжкість ушкодження легенів [97, 98].

Хоча її функції ще не повністю вивчені, DPP-4 відіграє основну роль у метаболізмі глюкози та інсуліну. DPP-4 руйнує інкретіни, такі як глюкагоноподобний пептид 1 (GLP-1) і глюкозозалежний інсулінотропний поліпептид, що в кінцевому підсумку призводить до зниження секреції інсуліну й порушення метаболізму вісцеральної жирової тканини. DPP-4 регулює постпрандіальну глікемію за допомогою деградації GLP-1. Експресія DPP-4 вища в вісцеральній жировій тканині і безпосередньо корелює з запаленням адипоцитів і резистентністю до інсуліну. DPP-4 також відіграє важливу роль в імунній регуляції внаслідок активації Т-клітин, експресії CD86 і шляху NF-κB. У своєму аналітичному березневому огляді 2020 року Gianluca Iacobellis дотримується точки зору, що DPP-4 підсилює запалення при ЦД2 за допомогою каталітичного та некаталітичного механізмів, підтверджуючи також, що ферментативна активність DPP-4 може впливати на функцію деяких цитокінів, хемокінів і факторів росту [99]. Оскільки інгібітори DPP-4 зазвичай застосовуються при лікуванні ЦД у всьому світі, в низці досліджень прозвучало припущення про можливе використання DPP-4 в якості рецептора для SARS-CoV-2 і, відповідно, гіпотетичній можливості потенціювання ресурсної захисної дії інгібіторів DPP проти COVID-19 [100]. D.J. Drucker в квітневій публікації 2020 року постулює, що рівні GLP-1 і активність DPP-4 регулюються інфекцією та запаленням, і, в свою чергу, інгібітори DPP-4 і агоністи рецептора GLP-1 також можуть модулювати запалення. Два рецепторних білка коронавирусу, АПФ2 і DPP-4, є встановленими перетворювачами метаболічних сигналів і шляхів, що регулюють запалення, фізіологію нирок, серцево-судинної системи і гомеостаз глюкози. Автор підсумовує, що наявні дані наразі не підтверджують клінічно значущих змін маркерів імунної функції після введення інгібіторів DPP-4 людям з ЦД2 або без нього, на підставі чого автор робить висновок, що DPP-4 не є рецептором SARS-CoV-2 і, відповідно, не може слугувати стартовим майданчиком для захворювання COVID-19 і, очевидно, DPP-4 є основним рецептором MERS-CoV. Також, автор робить висновок про недостатність на сьогоднішній день достатніх доказів, щоб рекомендувати лікування інгібіторами DPP-4 пацієнтів з ЦД2 і COVID-19 [101].Менеджмент ЦД діабету на сьогоднішній день розглядається як захоплююча плутанина [102].
За даними ADA, люди з ЦД мають вищий рівень ускладнень і смертності від COVID-19, оскільки ЦД асоційований з порушенням імунної відповіді, що робить пацієнтів з ЦД більш сприйнятливими до інфекцій. З іншого боку, вважається, що гіперглікемія у пацієнтів з ЦД може бути причиною дисфункції імунної відповіді, що призводить до нездатності контролювати поширення патогенних мікроорганізмів і робить хворих на ЦД більш сприйнятливими до інфекцій, що повністю узгоджується з твердженням Ritesh Gupta, про те, що менеджмент ЦД передбачає насамперед добрий глікемічний контроль при маніфестації COVID-19 [103]. Внаслідок швидкого поширення COVID-19 наразі ведуться серйозні дискусії з низки важливих тем, пов'язаних з оптимальними способами лікування хворих з ЦД під час пандемії COVID-19, включаючи сприйнятливість до цієї нової інфекції, ступенів важкості ускладнень, а також ролі препаратів, що використовуються для контролю глікемії [7, 104, 105, 106]. ЦД асоціюється з поганим прогнозом при багатьох вірусних інфекціях, у тому числі і при коронавірусній інфекції. Запропоновані механізми для цієї очевидної асоціації між COVID-19 і ЦД включають численні порушення аж до повної поломки уродженої імунної системи. Крім того, АПФi і ARBs, які широко використовуються у людей з ЦД, є сполучною ланкою між COVID-19 і ЦД. АПФi/ARBs призводить до посилення регулювання АПФ2, який, як вже згадувалося вище, експресується в легенях, серці, кишечнику, нирках і судинному ендотелії [107, 108]. Наявні на даний момент епідеміологічні дані про COVID-19 не підтверджують гіпотезу, що пацієнти з ЦД схильні до підвищеного ризику інфікування в порівнянні з загальною популяцією [14, 107], і, вочевидь, що ЦД, особливо коли він погано контролюється, піддає хворих високій небезпеці із смертельним результатом [12, 109, 110]. Необхідно ще раз підкреслити, що вкрай важливим елементом патогенезу є молекула, яка відіграє роль рецептора SARS-CoV-2, яка ідентифікована як АПФ2 [26, 90]. Нещодавно було висунуто припущення, що SGLT-2i, GLP-1RA, піоглітазон і навіть інсулін можуть викликати надмірну експресію рецептора АПФ [104, 111], що підвищує ризик розвитку у хворих на ЦД більш серйозних наслідків при зараженні. Ця проблема має велике значення, оскільки сьогодні є твердження, що оптимальний глікемічний контроль при ЦД необхідний, як ніколи раніше [111, 112]. Коли питання про можливу індукцію експресії АПФ2 було поставлене щодо використання АПФi або ARBs, кілька наукових товариств, а також Європейське медичне агентство (EMA) пояснили, що поки це є лише гіпотезою, яка виходить з деяких досліджень in vitro і ще не підтверджено жодними клінічними даними у людей, уражених COVID-19, абсолютно невиправдано припиняти використання цих ліків, які дуже ефективні для порятунку життя людей [99, 113]. У низці останніх публікацій стверджується, що подібні рекомендації терміново необхідно адаптувати і для застосовуваної антигіперглікемічної терапії [114]. Між іншим, деякі антигіперглікемічні препарати можуть мати побічні дії при використанні [115]. Наразі багатьма дослідниками розглядаються можливості перегляду призначення цукрознижувальної терапії пацієнтам з ЦД і COVID-19. Інсулін є безпечним вибором у більшості випадків і залишається єдиною терапією для людей з ЦД1 і може розглядатися як гарна альтернатива для людей з ЦД2, які мають поганий глікемічний контроль. Хоча й не повідомляється про прямий вплив на АПФ2, показано, що лікування інсуліном послаблює ниркову експресію ADAM-17 у діабетичних мишей лінії Akita [12, 109, 114]. За нормальної фізіології ADAM-17 розщеплює АПФ2, тим самим інактивуючи фермент. Чи повторюється це явище в пневмоцитах людини, невідомо. Метформін та препарати сульфанілсечовини не взаємодіють ні з АПФ2, ні з ADAM-17 і можуть бути безпечно застосовані при легкому перебігу COVID-19. Навпаки, у недавніх публікаціях показано, що піоглітазон активує експресію АПФ2 у чутливих до інсуліну тканинах щурів і знижує активність ADAM-17 у скелетних м'язах людини [92, 107, 116]. Ефективність терапії як GLP-1Ra, так і SGLT-2i для профілактики ССЗ і захворювань нирок у хворих на ЦД добре відома [117], що неймовірно важливо для збереження гарної функціональної активності серцево-судинної та ниркової систем, особливо під час пандемії. Люди з наявністю ССЗ або ниркових захворювань, мають найгірший прогноз під час COVID-19 [11], тому представляється необхідним зберегти цілісність і функціональність ниркової та серцево-судинної систем у людей з ЦД, які можуть бути пошкоджені інфекцією COVID-19. Хоча немає конкретних даних про застосування інгібітора SGLT2 під час інфекції COVID-19, бажано не вживати їх в стадії гострого періоду захворювання із-за підвищеного ризику дегідратації та діабетичного кетоацидозу [93, 118, 119]. Терапію агоністом рецептора GLP-1, ймовірно, слід тимчасово припинити у пацієнтів з гемодинамічною нестабільністю, нирковою та шлунково-кишковою дисфункціями. Лікування GLP-1RA може викликати шлунково-кишкові побічні ефекти, що супроводжуються гіповолемією і регургітацією [120]. Під час важкого перебігу COVID-19 при використанні препаратів сульфанілсечовини складно контролювати рівень глюкози в крові. Тому у таких пацієнтів препарати сульфанілсечовини слід замінювати на інсулін. Тіазолідиндіони, зокрема, піоглітазон, менш сприятливий варіант для стаціонарного лікування тяжко хворих пацієнтів внаслідок затримки рідини та наростаючого системного набряку. Вони також протипоказані пацієнтам з гемодинамічною нестабільністю, печінковою або серцевою дисфункцією [121]. Немає чітких доказів ризиків, пов'язаних з продовженням прийому аспірину. Хоча пошкодження міокарда є добре відомим серйозним проявом COVID-19, гостра ішемія міокарда чітко не описана. Існують серйозні побоювання щодо випадків достатньо швидкого і системного утворення атеросклеротичних бляшок і збільшення кількості гострих ішемічних інсультів [122, 123]. До тих пір, поки не з'являться додаткові дані, було б доцільно продовжувати призначення аспірину пацієнтам з легкою формою коронавирусної інфекції з показаннями для вторинної профілактики, якщо не виявлені конкретні індивідуальні проблеми, такі як шлунково-кишкові кровотечі. В даний час немає прямих доказів за або проти продовження прийому статинів у пацієнтів з ЦД і COVID-19. Є попередні повідомлення про підвищені рівні ферментів печінки і м'язових ферментів, асоційованих з COVID-19, хоча важкі захворювання печінки або рабдоміоліз не характерні для каронавірусної інфекції [124].

Тому зараз постулюється персоналізована терапія пацієнтів з ЦД і COVID-19 з урахуванням показань до терапії статинами, а також можливих лікарських взаємодій з противірусними препаратами. Отже, в очікуванні конкретних клінічних даних, безумовно, необхідний баланс між потенційно небезпечними ефектами застосування в клініці деяких ліків, підтвердженими в основному експериментальними даними, і доведеним впливом препаратів на серцево-судинну і ниркову системи, а також їх потенціалом протизапальної дії [105]. Аналізуючи клінічний досвід терапії людей з ЦД під час цієї пандемії R. Pal і S. K. Bhadada підкреслили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін використовувався в якості профілактики проти COVID-19 у багатьох країнах; проте, у випадку одночасного введення гідроксихлорохіну разом з іншими антидіабетичними препаратами дози супутньої терапії повинні бути переглянуті, особливо у пацієнтів з вищим гіпоглікемічним ризиком [104]. На даний момент гідроксихлорохін у дозі 400 мг / добу схвалений у ряді країн як додатковий антидіабетичний препарат третьої лінії після метформіну та препаратів сульфанілсечовини у людей з ЦД2 [115]. Згідно з його імуномодулюючими властивостями, гідроксихлорохін також має здатність зменшувати секрецію прозапальних цитокінів, особливо ФНП-α та ІЛ-6, і тим самим знижувати резистентність до інсуліну. Цікаво, що гідроксихлорохін ефективний проти SARS-CoV-2 in vitro і знижує вірусне навантаження у пацієнтів з COVID-19. Механізми дії включають в себе порушення зв'язування між клітинним АПФ2 і шиповим вірусним білком SARS-CoV-2 шляхом підвищення внутрішньоклітинного/ендосомального рН, а також інгібування презентації антигену, подальшого пригнічення активації Т-клітин і гіперсекреції прозапальних цитокінів, тим самим сприяючи запобіганню цитокинового шторму [117]. Хоча запалення пов'язане з порушенням рівня глюкози, основний механізм гіпоглікемічного ефекту гідроксихлорохіну все ж залишається до кінця нез'ясованим [125]. Описано, що хлорохін збільшує секреторну відповідь С-пептиду, потенційно відображаючи поліпшену функцію β-клітин підшлункової залози [126]. Зниження внутрішньоклітинної деградації інсуліну та збільшення накопичення інсуліну також були визначені як можливі ефекти гідроксихлорохіну на експериментальних моделях [127]. З урахуванням попередніх повідомлень про вплив хлорохіну/гідроксихлорохіну на метаболізм глюкози рекомендовано дотримуватися обережності при призначенні препарату пацієнтам з ЦД і COVID-19. Таким чином, на сьогоднішній день відсутні надійні дослідження, проведені у людей в період пандемії COVID-19 для вивчення застосування антидіабетичних препаратів. Отже, відсутність переконливих доказових переваг, як вважають багато дослідників, унеможливлюють розгляд антигіперглікемічних препаратів у пріоритетній послідовності. Хороший глікемічний контроль повинен бути метою, незалежно від того, які ліки використовують. Однак, враховуючи помірне зниження рівня HbA1c і відносно хорошу переносимість, гідроксихлорохін може бути ефективним додатковим лікарським засобом під час коронавірусного спалаху для пацієнтів з поганим глікемічним контролем. Наявність діабетичної ретинопатії та кардіоміопатії є протипоказаннями для призначення гідроксихлорохіну. Отже, антигіперглікемічний ефект гідроксіхлорохіну заслуговує на ретельне вивчення в подальших клінічних дослідженнях COVID-19 у хворих з ЦД. Існуючі дані свідчать, що інсулін у порівнянні з іншими препаратами, що знижують рівень глюкози, використовують у переважній кількості випадків у госпіталізованих пацієнтів. Також у госпіталізованих пацієнтів кращою стратегією лікування гіперглікемії є підшкірна інсулінотерапія інсуліном базальної або проміжної дії разом з болюсним інсуліном [128]. При визначенні дозування інсуліну слід враховувати тяжкість захворювання, стан харчування, супутні препарати та тенденцію глікемічних коливань [129]. На сьогоднішній день розроблені рекомендації щодо лікування інфекцій у пацієнтів з ЦД, і ті ж рекомендації поширюються на пацієнтів, у яких діагностовано COVID-19. В цілому, пацієнти з ЦД, особливо ті, захворювання яких не контролюється або погано контролюється, можуть бути більш сприйнятливими до інфекцій, ймовірно, тому, що гіперглікемія може знижувати імунітет. Контроль рівня глюкози є ключовим чинником, оскільки хороший контроль глікемії може сприяти зниженню ризику та тяжкості інфекції. У АDА (Американська діабетична асоціація) повідомили, що в Китаї люди з ЦД мають вищі показники серйозних ускладнень і смертності, ніж люди з вірусом без ЦД. Однак є кілька способів знизити цей ризик. Згідно ADA, «якщо ЦД добре лікується, ризик серйозного ускладнення від COVID-19 на тлі ЦД приблизно такий же, як і у населення в цілому». ЦД, який не лікується належним чином, може збільшити ризик пов'язаних з ним ускладнень, одним з яких може бути серцева недостатність – ще один стан, що визначений CDC і ВООЗ як такий, що створює вищий ризик серйозних ускладнень від COVID-19. ADA постулює, що вірусні інфекції, такі як новий коронавірус, посилюють запалення, яке також маніфестує, коли рівень глюкози в крові перевищує цільовий показник, що ще більше підвищує ризик виникнення ускладнень. За рекомендаціями ADA, пацієнтам з ЦД і COVID-19, які знаходяться у важкому стані, слід призначати інсулін, а пероральні цукрознижувальні препарати, зокрема метформін та інгібітори SGLT2, необхідно відміняти. Це стандартна тактика у пацієнтів, що знаходяться в критичному стані. Метформін може підвищувати рівень молочної кислоти, а інгібітори SGLT2 викликають гіповолемію, пригнічують метаболізм жирів і потенціюють ацидоз. Припиняється також введення аналогів глюкагоноподібного пептиду 1, які можуть викликати регургітацію, і піоглітазону, терапія яким супроводжується гіперволемією. До теперішнього часу жодні ліки або вакцина проти SARS-CoV-2 не були офіційно схвалені для лікування COVID-19 [130]. Зараз проводяться численні клінічні випробування для оцінки безпеки та ефективності можливих альтернативних препаратів, включаючи ремдесівір, тоцілізумаб, лопінавір / ритонавір, рибавірин, інтерферон, хлорохінін, арбідол та інші, які досить широко використовувалися в усіх країнах з початку пандемії [131]. Однак уніфікованого протокольного керівництво для лікування COVID-19 у людей з ЦД не створено і до теперішнього часу. Хоча ні для одного препарату немає надійних доказів специфічної противірусної ефективності або клінічних результатів у лікуванні COVID-19, деякі препарати використовуються на підставі обмежених клінічних даних або проходять клінічні випробування. Проблеми безпеки препаратів повинні бути співставлені з їх відносної користю. На поточний момент є певні проблеми щодо деяких з цих препаратів, що застосовуються у пацієнтів з ЦД.
Препарати
для терапії COVID-19 у пацієнтів з цукровим діабетом.
Імуномодулятори
Синдром вивільнення цитокінів "цитокіновий шторм" вважається центральним у патогенезі швидкого погіршення і стрімкого наростання поліорганної дисфункції у пацієнтів з COVID-19. Отже, імуномодулюючі агенти постулюються як вельми ефективні.

Одним з фармакологічних варіантів, актуальних для пацієнтів з ЦД є хлорохін/гідроксихлорохін. Дані препарати широко використовуються для лікування малярії та автоімунних захворювань, хлорохін також вважається потенційним противірусним препаратом широкого спектру дії. Хоча ефективність і безпека хлорохіну для лікування COVID-19 залишаються нез'ясованими, недавнє дослідження показало, що препарат був дуже ефективним у боротьбі з інфекцією SARS-CoV-2 in vitro. На додаток до його імуномодулюючого і протизапального ефектів, хлорохін підвищує ендосомний рН і перешкоджає глікуванню клітинних рецепторів SARS-CoV, тим самим блокуючи вірусну інфекцію [132]. Попередні результати, отримані при вивченні більш ніж 100 історій хвороб пацієнтів, включених у китайське клінічне дослідження, показали, що хлорохін скорочував терміни перебігу захворювання і знижував тяжкість клінічної симптоматики двосторонньої пневмонії без серйозних побічних ефектів [133]. У декількох дослідженнях повідомлялося, що гідроксихлорохін покращує глікемічний контроль у декомпенсованих, резистентних до базової антидіабетичної терапії пацієнтів із ЦД [125]. A. Cortegiani et al. у своїх дослідженнях зауважуєють, що дані, які постулюють противірусну ефективність хлорохіну/гідроксихлорохіну, обмежені експериментальними дослідженнями in vitro [134, 135]. У більше як 20 поточних рандомізованих клінічних досліджень, виконаних у різних країнах світу, досліджують ефективність гідроксіхлорохіну (дослідження "Солідарність" для гідроксихлрохіну і ремдесівіру, ВООЗ, NCT04321616); кілька клінічних досліджень, що проходять в Китаї [133, 134] і Університеті Міннесоти (дослідження PEP COVID-19: гідроксихлорохін для постконтактної профілактики та дієвість превентивної терапії щодо COVID-19, NCT04308668)


. Існують певні проблеми безпеки для пацієнтів з ЦД, так як гіпоглікемія є відомим несприятливим ефектом терапії хлорохіном/гідроксихлорохіном. Встановлені наступні механізми антигіперглікемічної активності хлорохіну/гідроксихлорохіну: зниження внутрішньоклітинної деградації інсуліну, збільшення опосередкованого інсуліном транспорту глюкози та секреції інсуліну, а також підвищення чутливості до інсуліну [125]. Отже, на думку багатьох дослідників, слід дотримуватися особливої обережності при одночасному застосуванні цих препаратів з іншими засобами, які знижують рівень глюкози, що може спричинити необхідність зменшення дози препаратів. Пролонгація інтервалу QT та клінічно значущі порушення серцевого ритму є вкрай важливими дозозалежними побічними ефектами хлорохіну/гідроксихлорохіну. Ризик вищий у людей з вже існуючими серцевими порушеннями, особливо з супутньою ішемічною хворобою серця, оскільки на сьогоднішній день встановлено, що COVID-19 часто викликає пошкодження міокарда, збільшуючи ризик кардіологічних ускладнень [134].

Моноклональне антитіло тоцилизумаб, або актерма, потужний імунодепресант, схвалений для терапії автоімунних захворювань, включаючи тяжкий ревматоїдний артрит, спрямований на пригнічення гіперсекреції ІЛ-6, який є одним з ланок патофізіологічного циклу цитокінового шторму. Препарат схвалений для лікування ревматоїдного артриту. У деяких центрах він використовується не за призначенням для лікування пацієнтів з COVID-19 і включений в ряд поточних випробувань з дослідження ефективності його застосування у хворих з COVID-19.


Кортикостероїди
Вплив кортикостероїдів на COVID-19 також вивчається [131]. Важке пошкодження легеневої тканини з наступною маніфестацією ГРДС частково зумовлені потужною імунною відповіддю. Хоча кортикостероїди пригнічують запалення легенів, вони також одночасно пригнічують імунітет [136]. Враховуючи системний гіперглікемічний ефект і серйозний вплив цих препаратів на імунну відповідь [137], слід дотримуватися особливої обережності у пацієнтів з ЦД. Хоча кортикостероїди використовують при лікуванні важкого ГРДС, дані про їх використання при ГРДС, викликаного вірусною пневмонією на сьогоднішній день мінімальні, і тому вони не рекомендуються для рутинного застосування при COVID-19 [138]. Місце терапії кортикостероїдів у хворих з COVID-19 і ЦД активно вивчається (NCT04273321). Оскільки при застосуванні цих препаратів у пацієнтів з ЦД гіперглікемія може наростати, може виникнути необхідність в ескалації інсулінової терапії [134].


В останні дні з'явилися нові дані щодо застосування дексаметозону у хворих з важкою формою COVID-19, що перебувають на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ). За словами голови ВООЗ, дексаметазон став першим препаратом, що показав "зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, які потребують кисневої терапії або штучної вентиляції легень". У пацієнтів, які підключені до апаратів ШВЛ, лікування дексаметазоном показало зниження смертності на одну третину, у пацієнтів, в яких була потреба тільки в кисневій терапії – на одну п'яту. При цьому переваги спостерігали лише у тих пацієнтів, які страждали від атипової пневмонії важкої форми, дія дексаметазону на пацієнтів з легшою формою захворювання, як було показано, не були настільки ефективні. Таким чином, продемонстроване зниження летальності на одну третину при використанні дексаметазону, відкриває певні оптимістичні перспективи в терапевтичній стратегії курації пацієнтів з тяжкими формами коронавирусної інфекції [139].
Противірусні препарати
Інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину II та ібупрофен


Багато хто з авторів, як уже згадувалося вище, висловлюють побоювання, що АПФі можуть підвищувати сприйнятливість до SARS-CoV-2 [42]. Лозартан – це універсальний гіпотензивний препарат, який, як сподіваються деякі вчені, може допомогти пацієнтам з COVID-19. Він діє, блокуючи рецептор, який ангіотензин II використовує для проникнення в клітини і підвищення кров'яного тиску. А коронавірус SARS-CoV-2 зв'язується з рецептором АПФ2, тому вважається, що оскільки лозартан може блокувати ці рецептори, він також може запобігти зараженню вірусом клітин. З іншого боку, у статті, опублікованій в Lancet, йдеться, що звичайні ліки від гіпертонії, такі як АПФi і ARBs, в тому числі і лозартан, можуть стимулювати організм виробляти більше АПФ2, тим самим збільшуючи здатність вірусу проникати в клітини, що підтверджує нещодавнє дослідження 355 пацієнтів з COVID-19 в Італії, в якому показано, що три чверті померлих страждали гіпертонією, і автори припускають, що це одна з причин підвищеної сприйнятливості. АПФi можуть збільшувати експресію АПФ2 в тканинах людини [42], потенційно створюючи більше сайтів зв'язування для SARS-CoV-2. Проте було показано, що АПФi знижують проникнення вірусу за рахунок конкурентного інгібування зв'язування білка спайка з АПФ2 in vitro [158]. Місця взаємодії між АПФ2 і COVID-19 були ідентифіковані на молекулярному рівні. Таким чином, на місця цієї взаємодії можна націлити антитіла або невеликі молекули. Одним з перспективних напрямків у придушенні коронавирусной інфекції на сьогоднішній день також вважається введення суперрозчинних форм АПФ2. У дослідженнях на мишах продемонстровано, що COVID-19 пригнічує білок АПФ2 (але не АПФ), пов'язуючи його спайк-протеїн, що сприяє важкому пошкодженню легень [83]. Це свідчить, що надлишок АПФ2 може конкурентно зв'язуватися з COVID-19 не тільки для нейтралізації вірусу, але і для збереження клітинної активності АПФ2, яка негативно регулює ренін-ангіотензинову систему, захищаючи легені від пошкодження. Таким чином, лікування розчинною формою АПФ2 може виконувати подвійну роль: уповільнення проникнення вірусу в клітини і захист від пошкодження легенів. Багато авторів намагаються інтерпретувати ці результати з метою побудови припущення, що ті пацієнти, які приймають АПФi, можуть отримати вигоду від його припинення, у той час як ті, хто їх не приймає, можуть отримати вигоду з початку терапії цими препаратами.
В даний час, однак, не існує прямих клінічних доказів будь-якого впливу АПФi на клінічну траєкторію курації пацієнтів з COVID-19. Ретроспективне дослідження, проведене в Ухані, Китай, ідентифікувало гіпертонію, ЦД та цереброваскулярні захворювання як погані прогностичні чинники, але не виділило відносний ризик, пов'язаний з прийомом АПФi [159]. Найгірший результат, отриманий в цьому дослідженні у пацієнтів з АПФi, може відображати в цілому тенденцію до фатальних наслідків у хворих з множинними супутніми захворюваннями. Жоден пацієнт не повинен раптово припиняти прийом АПФi, крім як за вказівкою лікаря. Кров'яний тиск швидко підвищується протягом перших 48 годин після припинення прийому АПФi [160], що може спровокувати настання декомпенсації з виникненням гіпертонічних кризів і подальшим розвитком гострого набряку легенів. Багатьма дослідниками висувається гіпотеза, що застосування АПФi та ARBs підвищує схильність до COVID-19, і висловлюється гіпотеза блокади рецепторів АПФ2 або запобігання зв'язування з ними COVID-19 за допомогою інших засобів як інноваційного підходу, який можна використовувати для створення нового препарату, що повинен знизити смертність серед осіб, уражених вірусом. Іншими авторами висувається припущення, що ССЗ, а не імунодефіцит, є найважливішими чинниками ризику COVID-19. Пацієнти з ССЗ, мабуть, піддаються вищому ризику розвитку інфекції COVID-19. Одна з можливих причин може бути наступною: пацієнти з супутніми захворюваннями, такими як артеріальна гіпертензія, ЦД2, патологія серця і нирок, можуть мати показання до застосування АПФi та ARBs. Чи можливий зв'язок між цими спостереженнями? Чи підвищується експресія рецепторів АПФ2 в клітинах-мішенях вірусу за рахунок використання АПФi та ARBs і, отже, чи вищеий ризик важкого перебігу у людини? Якщо б це було так, було б можливо зменшити ризик летальних випадків COVID-19 у багатьох пацієнтів, тимчасово замінивши ці препарати. Потрібні негайні епідеміологічні та клінічні дослідження, щоб прояснити цей взаємозв'язок. Для жорсткої рекомендації припинення прийому цих препаратів даних на сьогоднішній день критично недостатньо. У зв'язку з тим, що АПФi та ARBs є важливими компонентами лікування у мільйонів пацієнтів з артеріальною гіпертонією й іншими ССЗ, Американський коледж кардіологів, Американська асоціація кардіологів і Американське товариство з серцевої недостатності опублікували 17 березня 2020 року спільну заяву. У ній підкреслюється, що на даний момент немає жодних серйозних доказів наявності будь-небудь специфічних ефектів від прийому АПФi та ARBs у пацієнтів з ССЗ, хворих на COVID-19. Не слід відміняти препарати цих груп, якщо вони були призначені пацієнтам до виникнення вірусної інфекції. У тому ж дослідженні підкркслювалося, що ібупрофен збільшує експресію рецептора АПФ2, але не було отримано підтверджень цьому припущенню. Ні ВООЗ [161, 162], ні FDA не рекомендують відміняти ібупрофен для симптоматичного лікування COVID-19 [163].


Нуклеотидні аналоги

Загальна мета нуклеотидних аналогів полягає в тому, щоб зупинити реплікацію нової вірусної РНК, ненадаючи можливості інфікованим клітинам хворих COVID-19 стати «виробничими майданчиками» для дублювання нових віріонів. Аналоги нуклеотидів здійснюють це шляхом включення своєї базової підстави в реплікаційний ланцюг, від якого вірусна РНК-полімераза не може ефективно здійснювати дублювання.

Препарат ремдесівір, який спочатку досліджувався у хворих з лихоманкою Ебола, зараз перевіряють на ефективність для лікування COVID-19. Раніше було виявлено, що ремдесивир неефективний при лихоманці Ебола, але в лабораторних дослідженнях він показував дієвість у пригніченні зростання коронавірусів важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) і близькосхідного респіраторного синдрому (MERS). Згідно з повідомленням, опублікованим у журналі Naturе, ремдесівір запобігає зараженню клітин людини SARS-CoV-2 in vitro. Раніше FDA (США) схвалило використання ремдесівіру тільки для паліативного використання, тобто для пацієнтів з вкрай тяжким перебігом COVID-19. Зараз FDA дозволило екстренне використання ремдесівіру, який, хоча і не впливає на зниження летальності, однак значно скорочує терміни перебігу захворювання у пацієнтів з менш тяжкими формами захворювання [140]. В даний час проводяться подальші дослідження для оцінки ефективності ремдесевіру у пацієнтів з COVID-19 і ЦД, а також у пацієнтів з мультиморбідністю.

Противірусний препарат фавіпіравір або авіган, розроблений Fujifilm Toyama Chemical в Японії, раніше демонстрував багатообіцяючі результати при лікуванні COVID-19 від легкого до помірного ступеня. Його використовували в Японії для лікування грипу. Раніше був схвалений в якості експериментального засобу для лікування COVID-19. Препарат, ймовірно, скорочує тривалість дії вірусу, а також покращує стан легенів у пацієнтів з COVID-19. На сьогоднішній день клінічну ефективність препарату продовжують досліджувати.


Інгібітори вірусної реплікації

РНК-вірус повинен використовувати механізм господаря для трансляції РНК в пептид. Геноми коронавірусів представляють собою послідовності нуклеотидів, які клітини людини ефективно розглядають як мРНК. Щоб отримати віріони, вірус повинен створити копію свого РНК-геному, використовуючи вірусну РНК-залежну полімеразу, і синтезувати всі білки, необхідні для утворення віріона, включаючи капсидні і спайкові білки.
Інгібування активності трансмембранної протеази серіну 2 (TMPRSS2)

M. Hoffman et al. [56] нещодавно продемонстрували, що початковий піковий прайом спайк-білка TMPRSS2 необхідний для проникнення і поширення COVID-19 за допомогою взаємодії з рецептором АПФ2. Показано, що інгібітор TMPRSS2 камостата мезилат, схвалений у Японії для лікування деяких захворювань, блокує активність TMPRSS2 [144], і тому є цікавим кандидатом в препарати від COVID-19.
Реконвалесцентна плазма

Під реконвалесцентною плазмою розуміють об'єднану плазму або імуноглобуліни, отримані від пацієнтів, які були інфіковані і потім вилікувались. У десяти пацієнтів, серопозитивних до SARS-CoV-2 таі гіпоксичних, але не інтубірованих, одна доза 200 мл реконвалесцентної плазми призводила до помітного зниження вірусного навантаження та поліпшення оксигенації [164]. В даний час реконвалесцентна плазма широко застосовується для терапії пацієнтів з COVID-19.
Інгібітори протеази

Інгібітори протеази перешкоджають утворенню нових віріонів інфікованими клітинами, пов'язуючи та інактивуючи вірусні протеази для зупинки реплікації вірусу. Лопінавір-ритонавір. Скринінгове дослідження продемонструвало, що лікування лопінавіром-ритонавіром (Abbvie) і рибавірином знижує смертність і прояви ГРДС у порівнянні з терапією одним рибавірином [141]. Ритонавір додають до лопінавіру як фармакокінетичний підсилювач [142]. Ритонавір є потужним інгібітором цитохрому CYP 3A4, ферменту, який інактивує лопінавір. Ранній досвід лікування SARS-CoV-2 цими препаратами продемонстрував більш швидкі терміни одужання в серії випадків з 10 госпіталізованих пацієнтів [142, 143]. Однак, у більш великих рандомізованих дослідженнях з участю 99 пацієнтів з COVID-19, в яких застосовували дані препарати і 100 контрольних пацієнтів, що не приймали цих засобів, не було виявлено різниці в часі настання клінічного поліпшення при використанні даних препаратів. Зараз клінічні дослідження ефективності препаратів у хворих з коронавірусною інфекцією тривають [143].


Антибіотики
Азитроміцин – макролідний антибіотик, який використовують для інгібіції синтезу бактеріального білка шляхом зв'язування з субодиницею бактеріальної рибосоми.


Він також використовується для лікування загострень хронічних обструктивних хвороб легенів і реактивних захворювань дихальних шляхів. Це друге використання може відображати модулююча дія азитроміцину на імунні клітини. Він зменшує вивільнення респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) за рахунок зменшення передачі сигналів інтерферону in vivo та інгібує вивільнення прозапальних цитокінів у гладеньких м'язах дихальних шляхів і епітеліальних клітинах [152]. У проспективному дослідженні, виконаному у Франції з участю 22 пацієнтів, зазначено, що комбінація 600 мг гідроксихлорохіну та азитроміцину (500 мг у перший день і потім 250 мг кожен день протягом наступних 4 днів) знижувала вірусне навантаження ефективніше, ніж один гідроксихлорохін [153]. Основною побічною дією азитроміцину є пролонгація QT-інтервалу, що призводить до порушень серцевого ритму [154]. В одному когортному дослідженні 5-денний курс азитроміцину призводив до майже триразового збільшення смертності внаслідок серцево-судинних ускладнень порівняно з клінічними дослідженнями інших видів антибіотиків [155], хоча в подальшому когортному дослідженні [156] та мета-аналізі проспективних рандомізованих контрольованих досліджень не виявили підвищеного ризику смерті [157].


Висновки


До теперішнього часу немає даних про оптимальне лікуванні пацієнтів з ЦД, інфікованих SARS-CoV-2, а також хворих з COVID-19, в яких розвивається глікемічна декомпенсація. Жоден з представлених препаратів не виявився глобально домінуючим у терапевтичній стратегії для терапії всіх категорій пацієнтів з COVID-19. На даний момент значущий терапевтичний ефект при використанні всіх перерахованих вище препаратів отримано лише для дексаметазону, який застосовувався у пацієнтів з важкою формою COVID-19. Ретельний моніторинг рівня глюкози та аналіз взаємодії лікарських препаратів можуть профілактувати погіршення клінічної симптоматики і знизити ризики несприятливих наслідків. Хоча гіперглікемія зазвичай є основною проблемою в цьому контексті, не слід ігнорувати можливість виникнення гіпоглікемічних епізодів у результаті взаємодії медикаментозного лікування вірусного захворювання і антидіабетичної терапії типових метаболічних порушень. Індивідуальні терапевтичні стратегії та оптимальні цілі контролю глюкози повинні бути сформульовані на підставі тяжкості захворювання, наявності супутніх захворювань і ускладнень, пов'язаних з ЦД, з урахуванням віку пацієнтів і наявності інших обтяжливих чинниківів [165]. Спільна робота міждисциплінарної команди, що включає інфекціоністів, ендокринологів, пульмонологів, психологів, дієтологів і фахівців з реабілітації, може бути вкрай необхідною протягом тривалих періодів госпіталізації та відновлення пацієнтів, які перенесли важку коронавіруcну інфекцію. ЦД й інші супутні захворювання є важливими предикторами важкого перебігу і високої смертності у пацієнтів з COVID-19 [166, 167, 168]. На сьогоднішній день необхідні подальші клінічні дослідження, щоб забезпечити краще розуміння патофізіологічних механізмів, що лежать в основі зв'язку між COVID-19 і ЦД, для здійснення ефективного терапевтичного прориву як в лікувальних стратегіях, так і в медикаментозних тактиках, націлених на запобігання коронавірусній інфекції у пацієнтів з ЦД.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Song Z, Xu Y, Bao L, Zhang L, Yu P, Qu Y, et al. From SARS to MERS, Thrusting coronaviruses into the spotlight. Viruses. 2019 Jan 14;11(1), pii: E59.

 2. World Health Organization. Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19) 2020 [31.03.2020]. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen.

 3. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic 2020 [18.06.2020]. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

 4. Covid-19 Coronavirus pandemic www.worldometers.info /coronavirus/.

 5. Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine://https://phc.org.ua.(in Ukraine).

 6. Wu Z , McGoogan JM . Characteristics of important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323(13):1239-42.

 7. Guan W, Ni Z, Hu Yu, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28;382:1708-20.

 8. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Feb 7.

 9. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, Yuan YD, Yang YB, Yan YQ, et al. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy. 2020 Feb 19.

 10. Hussain A, Bhowmik B, do Vale Moreira NC. COVID-19 and diabetes: Knowledge in progress. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr;162:108142.

 11. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1054-1062.

 12. Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z, Guo Q, et al. Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020 May;94:91-95.

 13. Muniyappa R, Gubbi S. COVID-19 pandemic, coronaviruses, and diabetes mellitus. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020; 318(5): E736–E741.

 14. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med. 2020 Apr; 8(4): e21.

 15. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. 2020 May;109(5):531-8.

 16. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy. JAMA. 2020 Mar 23;323(18):1775-6.

 17. Williams R, Karuranga S, Malanda B, Saeedi P, Basit A, Besançon S, et al. Global and regional estimates and projections of diabetes-related health expenditure: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr;162:108072.

 18. Pearson-Stuttard J, Blundell S, Harris T, Cook DG, Critchley J. Diabetes and infection: assessing the association with glycaemic control in population-based studies. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Feb;4(2):148-158.

 19. McDonald HI, Nitsch D, Millett ER, Sinclair A, Thomas SL. New estimates of the burden of acute community-acquired infections among older people with diabetes mellitus: a retrospective cohort study using linked electronic health records. Diabet Med. 2014 May;31(5):606-614.

 20. Li S, Wang J, Zhang B, Li X, Liu Y. Diabetes mellitus and cause-specific mortality: a population-based study. Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):319-341.

 21. Knapp S. Diabetes and infection: is there a link? - A mini-review. Gerontology. 2013; 59(2):99-104.

 22. Schoen K, Horvat N, Guerreiro NFC, de Castro I, de Giassi KS. Spectrum of clinical and radiographic findings in patients with diagnosis of H1N1 and correlation with clinical severity. BMC Infect Dis. 2019 Nov 12;19(1):964.

 23. Yang JK, Feng Y, Yuan MY, Yuan SY, Fu HJ, Wu BY, et al. Plasma glucose levels and diabetes are independent predictors for mortality and morbidity in patients with SARS. Diabet Med. 2006 Jun; 23(6):623-628.

 24. Banik GR, Alqahtani AS, Booy R, Rashid H. Risk factors for severity and mortality in patients with MERS-CoV: Analysis of publicly available data from Saudi Arabia. Virol Sin. 2016 Feb;31(1):81-4.

 25. Lippi G, Plebani M. Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection. Clin Chem Lab Med. 2020 Mar 3. pii: /j/cclm.ahead-of-print/cclm-2020-0198/cclm-2020-0198.xml.

 26. Pal R, Bhansali A. COVID-19, diabetes mellitus and ACE2: The conundrum. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr; 162: 108132.

 27. Jafar N, Edriss H, Nugent K. The effect of short-term hyperglycemia on the innate immune system. Am J Med Sci. 2016 Feb;351(2):201‐11.

 28. Geerlings SE, Hoepelman AI. Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus (DM). FEMS Immunol Med Microbiol. 1999 Dec; 26(3–4): 259–265.

 29. Petrie JR, Guzik TJ, Touyz RM. Diabetes, hypertension, and cardiovascular disease: clinical insights and vascular mechanisms. Can J Cardiol. 2018 May;34(5):575-84.

 30. Ilyas R, Wallis R, Soilleux EJ, Townsend P, Zehnder D, Tan BK, et al. High glucose disrupts oligosaccharide recognition function via competitive inhibition: a potential mechanism for immune dysregulation in diabetes mellitus. Immunobiology. 2011 Jan-Feb;216(1-2):126-31.

 31. Popov D, Simionescu M. Alterations of lung structure in experimental diabetes, and diabetes associated with hyperlipidaemia in hamsters. Eur Respir J. 1997 Aug;10(8):1850-1858.

 32. Lange P, Groth S, Kastrup J, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, et al. Diabetes mellitus, plasma glucose and lung function in a cross-sectional population study. Eur Respir J. 1989 Jan;2(1):14-9.

 33. Dunn EJ, Grant PJ. Type 2 diabetes: an atherothrombotic syndrome. Curr Mol Med. 2005 May;5(3):323-332.

 34. Richard T. Ellison III, MD What's the duration of immunity to SARS-CoV-2? N Engl J Med 2020 Jul 21.

 35. Li J, Fan JG. Characteristics and mechanism of liver injury in 2019 Coronavirus disease. J Clin Translat Hepatology. 2020;8(1):13-17

 36. Letko M, Marzi A, Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses. Nat Microbiol. 2020 Apr;5(4):562-569.

 37. Li W, Moore MJ, Vasilieva N, Sui J, Wong SK, Berne MA, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003 Nov 27;426(6965):450-4.

 38. Sommerstein R. Preventing a covid-19 pandemic. BMJ. 2020:368.

 39. Ferrario CM, Jessup J, Chappell MC, Averill DB, Brosnihan KB, Tallant EN, et al. Effect of angiotensin-converting enzyme inhibition and angiotensin II receptor blockers on cardiac angiotensin-converting enzyme 2. Circulation. 2005 May 16; 111: 2605–10.

 40. Gheblawi M, Wang K, Viveiros A, Nguyen Q, Zhong JC, Turner AJ, et al. Angiotensin-converting enzyme 2: SARS-CoV-2 receptor and regulator of the renin-angiotensin system. Celebrating the 20th anniversary of the discovery of ACE2. 2020;126:1456–74.

 41. Yang JK, Lin SS, Ji XJ, Guo LM. Binding of SARS coronavirus to its receptor damages islets and causes acute diabetes. Acta Diabetol. 2010 Sep;47(3):193-9.

 42. Tucker ME. ESC Says Continue Hypertension Meds Despite COVID-19 Concern. Medscape [Internet]. 2020 Mar 16.

 43. Christopher H, Manaf Z, Stock E, Ghamande S, Arroliga AC, White HD. Impact of angiotensin-converting enzyme inhibitors and statins on viral pneumonia. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2018 Oct; 31(4): 419–23.

 44. Mortensen EM, Pugh MJ, Copeland LA, Restrepo MI, Cornell JE, Anzueto A, Pugh JA. Impact of statins and angiotensin-converting enzyme inhibitors on mortality of subjects hospitalised with pneumonia. Eur Respir J. 2008 Mar;31(3):611-7.

 45. Chamberlain JJ, Rhinehart AS, Shaefer CF Jr, Neuman A. Diagnosis and management of diabetes: Synopsis of the 2016 American Diabetes Association Standards of medical care in diabetes. Ann Intern Med. 2016 Apr 19;164(8):542-52.

 46. Gullestad L, Aukrust P, Ueland T, Espevik T, Yee G, Vagelos R, et al. Effect of high- versus low-dose angiotensin converting enzyme inhibition on cytokine levels in chronic heart failure. J Am Coll Cardiol. 1999 Dec;34(7):2061-7.

 47. Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol. 2020 May;17(5):259-260.

 48. Hamming I, Timens W, Bulthuis ML, Lely AT, Navis G, van Goor H. Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis. J. Pathol. 2004; 203: 631–7.

 49. Crackower MA, Sarao R, Oudit GY, Yagil C, Kozieradzki I, Scanga SE, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is an essential regulator of heart function. Nature. 2002; 417: 822–8.

 50. Feng Y, Yue X, Xia H, Bindom SM, Hickman PJ, Filipeanu CM, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 overexpression in the subfornical organ prevents the angiotensin II-mediated pressor and drinking responses and is associated with angiotensin II type 1 receptor downregulation. Circ Res. 2008; 102: 729–36.

 51. Lambert DW, Yarski M, Warner FJ, Thornhill P, Parkin ET, Smith AI, et al. Tumor necrosis factor-alpha convertase (ADAM17) mediates regulated ectodomain shedding of the severeacute respiratory syndrome-coronavirus (SARS-CoV) receptor, angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2). J Biol Chem. 2005; 280: 30113–9.

 52. Heurich A, Hofmann-Winkler H, Gierer S, Liepold T, Jahn O, Pöhlmann S. TMPRSS2 and ADAM17 cleave ACE2 differentially and only proteolysis by TMPRSS2 augments entry driven by the severe acute respiratory syndrome coronavirus spike protein. J Virol. 2014; 88: 1293–1307.

 53. Matsuyama S, Nagata N, Shirato K, Kawase M, Takeda M, Taguchi F. Efficient activation of the severe acute respiratory syndrome coronavirus spike protein by the transmembrane protease TMPRSS2. J Virol. 2010; 84: 12658–12664.

 54. Shulla A, Heald-Sargent T, Subramanya G, Zhao J, Perlman S, Gallagher T. A transmembrane serine protease is linked to the severe acute respiratory syndrome coronavirus receptor and activates virus entry. J Virol. 2011; 85: 873–882.

 55. Glowacka I, Bertram S, Herzog P, Pfefferle S, Steffen I, Muench MO, et al. Differential downregulation of ACE2 by the spike proteins of severe acute respiratory syndrome coronavirus and human coronavirus NL63. J Virol. 2010; 84: 1198–1205.

 56. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S,et al. SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. Cell. 2020 Apr 16; 181(2): 271–280.

 57. Matsuyama S, Nao N, Shirato K, Kawase M, Saito S, Takayama I, et al. Enhanced isolation of SARS-CoV-2 by TMPRSS2-expressing cells. Proc Natl Acad Sci USA. 2020;

 58. Donoghue M, Hsieh F, Baronas E, Godbout K, Gosselin M, Stagliano N, et al. A novel angiotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase (ACE2) converts angiotensin I to angiotensin 1-9. Circ Res. 2000; 87: E1–E9.

 59. Turner AJ, Tipnis SR, Guy JL, Rice G, Hooper NM. ACEH/ACE2 is a novel mammalian metallocarboxypeptidase and a homologue of angiotensin-converting enzyme insensitive to ACE inhibitors. Can J Physiol Pharmacol. 2002; 80:346–353.

 60. Vickers C, Hales P, Kaushik V, Dick L, Gavin J, Tang J, et al. Hydrolysis of biological peptides by human angiotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase. J Biol Chem. 2002; 277:14838–43.

 61. Benter IF, Yousif MH, Dhaunsi GS, Kaur J, Chappell MC, Diz DI. Angiotensin-(1-7) prevents activation of NADPH oxidase and renal vascular dysfunction in diabetic hypertensive rats. Am J Nephrol. 2008; 28:25–33.

 62. El-Hashim AZ, Renno WM, Raghupathy R, Abduo HT, Akhtar S, Benter IF. Angiotensin-(1-7) inhibits allergic inflammation, via the MAS1 receptor, through suppression of ERK1/2- and NF-κBdependent pathways. Br J Pharmacol. 2012;166: 1964–1976.

 63. Santos RA. Angiotensin-(1-7). Hypertension. 2014; 63(6):1138–1147.

 64. Santos RA, Simoes e Silva AC, Maric C, Silva DM, Machado RP, de Buhr I, et al. Angiotensin-(1-7) is an endogenous ligand for the G proteincoupled receptor Mas. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100(14): 8258–8263.

 65. Chamsi-Pasha MA, Shao Z, Tang WH. Angiotensin-converting enzyme 2 as a therapeutic target for heart failure. Curr Heart Fail Rep. 2014; 11(1):58–63.

 66. Rice GI, Jones AL, Grant PJ, Carter AM, Turner AJ, Hooper NM. Circulating activities of angiotensin-converting enzyme, its homolog, angiotensin-converting enzyme 2, and neprilysin in a family study. Hypertension. 2006;48(5):914–920.

 67. Anguiano L, Riera M, Pascual J, Valdivielso JM, Barrios C, Betriu A, et al. Circulating angiotensin-converting enzyme 2 activity in patients with chronic kidney disease without previous history of cardiovascular disease. Nephrol Dial Transplant. 2015;30(7):1176–1185.

 68. Wang G, Lai FM, Kwan BC, Lai KB, Chow KM, Li PK, Szeto CC. Expression of ACE and ACE2 in patients with hypertensive nephrosclerosis. Kidney Blood Press Res. 2011; 34(3):141–149.

 69. Gilbert A, Liu J, Cheng G, An C, Deo K, Gorret AM, Qin X. A review of urinary angiotensin converting enzyme 2 in diabetes and diabetic nephropathy. Biochem Med. 2019;29(1):010501.

 70. Benigni A, Cassis P, Remuzzi G. Angiotensin II revisited: New roles in inflammation, immunology and aging. EMBO Mol Med. 2010; 2(7):247–57.

 71. Swirski FK, Nahrendorf M, Etzrodt M, Wildgruber M, Cortez-Retamozo V, Panizzi P, et al. Identification of splenic reservoir monocytes and their deployment to inflammatory sites. Science. 2009;325(5940):612–6.

 72. Thomas MC, Pickering RJ, Tsorotes D, Koitka A, Sheehy K, Bernardi S, et al. Genetic Ace2 deficiency accentuates vascular inflammation and atherosclerosis in the ApoE knockout mouse. Circ Res. 2010;107(7):888–97.

 73. Alghamri MS, Weir NM, Anstadt MP, Elased KM, Gurley SB, Morris M. Enhanced angiotensin II-induced cardiac and aortic remodeling in ACE2 knockout mice. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2013; 18(2):138–51.

 74. Rodrigues PTR, Rocha NP, Miranda AS, Teixeira AL, Simoes-E-Silva AC. The anti-inflammatory potential of ACE2/angiotensin-(1-7)/mas receptor axis: Evidence from basic and clinical research. Curr. Drug Targets. 2017;18(11):1301–1313.

 75. Hashimoto T, Perlot T, Rehman A, Trichereau J, Ishiguro H, Paolino M, et al. ACE2 links amino acid malnutrition to microbial ecology and intestinal inflammation. Nature. 2012;487(7408):477–81.

 76. Xiao L, Sakagami H, Miwa N. ACE2: The key molecule for understanding the pathophysiology of severe and critical conditions of COVID-19: demon or angel? Viruses. 2020;12:491.

 77. Hsueh WA, Wyne K. Renin-angiotensin-aldosterone system in diabetes and hypertension. J Clin Hypertens. 2011;13(4):224–37.

 78. Munger MA. Use of angiotensin receptor blockers in cardiovascular protection: Current evidence and future directions. P T. 2011 Jan, 36(1), 22–40.

 79. Tikellis C, Thomas MC. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is a key modulator of the renin angiotensin system in health and disease. Int J Pept. 2012;2012:1-8.

 80. AlGhatrif M, Cingolani O, Lakatta EG. The dilemma of coronavirus disease 2019, aging, and cardiovascular disease: Insights from cardiovascular aging science. JAMA Cardiol. 2020.

 81. Kiely DG, Cargill RI, Wheeldon NM, Coutie WJ, Lipworth BJ. Haemodynamic and endocrine effects of type 1 angiotensin II receptor blockade in patients with hypoxaemic cor pulmonale. Cardiovasc Res. 1997;33:201-8.

 82. Imai Y, Kuba K, Rao S, Huan Y, Guo F, Guan B, et al. Angiotensin -converting enzyme 2 protects from severe acute lung failure. Nature. 2005;436:112-6.

 83. Kuba K, Imai Y, Rao S, Gao H, Guo F, Guan B, et al. A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced lung injury. Nat Med. 2005 Aug;11(8):875-9.

 84. Zou Z, Yan Y, Shu Y, Gao R, Sun Y, Li X, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 protects from lethal avian influenza A H5N1 infections. Nat Commun. 2014 May 6;5:3594.

 85. Wu C, Chen X, Cai Y, Xia J, Zhou X, Xu S, et al. Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019. Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med [Internet]. 2020.

 86. Wrapp D, Wang N, Corbett KS, Goldsmith JA, Hsieh CL, Abiona O, et al. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science. 2020 Mar 13;367(6483):1260‐3.

 87. Pal R, Bhadada SK. COVID-19 and diabetes mellitus: An unholy interaction of two pandemics. Diabetes Metab Syndr. 2020 July-August; 14(4): 513–7.

 88. Peng YD, Meng K, Guan HQ, Leng L, Zhu RR, Wang BY, et al. Clinical characteristics and outcomes of 112 cardiovascular disease patients infected by 2019-nCoV. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2020 Mar 2;48(0):E004.

 89. Zhang W, Li C, Liu B, Wu R, Zou N, Xu YZ, et al. Pioglitazone upregulates hepatic angiotensin converting enzyme 2 expression in rats with steatohepatitis. Ann Hepatol. 2013 Nov-Dec;12(6):892-900.

 90. Romaní-Pérez M, Outeiriño-Iglesias V, Moya CM, Santisteban P, González-Matías LC, Vigo E, Mallo F. Activation of the GLP-1 receptor by liraglutide increases ACE2 expression, reversing right ventricle hypertrophy, and improving the production of SP-A and SP-B in the lungs of type 1 diabetes rats. Endocrinology. 2015 Oct;156(10):3559‐3569.

 91. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. 2020.

 92. Fadini GP, Morieri ML, Longato E, Avogaro A. Prevalence and impact of diabetes among people infected with SARS-CoV-2. J Endocrinol Invest. 2020 Mar 28: 1–3.

 93. Maria Mirabelli, Eusebio Chiefari, Luigi Puccio, Daniela Patrizia Foti, Antonio Brunetti. Potential benefits and harms of novel antidiabetic drugs during COVID-19 crisis. Int J Environ Res Public Health. 2020 May; 17(10):3664.

 94. Pinheiro M, Pinheiro J, Pinheiro F, Pinheiro M, Pinheiro M. Editorial – COVID-19 pandemic: is it time to learn about DPP-4/CD26? CellR4 2020; 8: e2835.

 95. Liu J, Li S, Liu J, Liang B, Wang X, Wang H, et al. Longitudinal characteristics of lymphocyte responses and cytokine profiles in the peripheral blood of SARS-CoV-2 infected patients. EBioMedicine. 2020 Apr 18: 102763.

 96. Anderluh M, Kocic G, Tomovic K, Kocic H, Smelcerovic A. DPP-4 inhibition: А novel therapeutic approach to the treatment of pulmonary hypertension? Pharmacol Ther. 2019 Sep;201:1-7.

 97. Nieto-Fontarigo JJ, González-Barcala FJ, San José E, Arias P, Nogueira M, Salgado FJ. CD26 and asthma: a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol. 2019; 56(2):139-60.

 98. Shiobara T, Chibana K, Watanabe T, Arai R, Horigane Y, Nakamura Y, et al. Dipeptidyl peptidase-4 is highly expressed in bronchial epithelial cells of untreated asthma and it increases cell proliferation along with fibronectin production in airway constitutive cells. Respir Res. 2016;17: 28.

 99. Iacobellis G. COVID-19 and diabetes: Can DPP4 inhibition play a role? Diabetes Res Clin Pract. 2020;162:108125.

100.Wang L, Gao P, Zhang M, Huang Z, Zhang D, Deng Q, et al. Prevalence and ethnic pattern of diabetes and prediabetes in China in 2013. JAMA. 2017 Jun 27;317(24):2515-2523.

 1. Drucker DJ. 'Insufficient evidence' to recommend DPP-IV inhibitor treatment in type 2 diabetes with COVID-19. Endocr Rev. 2020.

 2. Ceriello A. Management of diabetes today: An exciting confusion. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr 17;162:108129.

 3. Gupta R, Ghosh A, Singh AK, Misra A. Clinical considerations for patients with diabetes in times of COVID-19 epidemic. Diabetes Metab Syndr. 2020 May-Jun;14(3):211‐2.

 4. Pal R, Bhadada SK. Should anti-diabetic medications be reconsidered amid COVID-19 pandemic? Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr 10; 108146.

 5. Chen Y, Yang D, Cheng B, Chen J, Peng A, Yang C, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with diabetes and COVID-19 in association with glucose-lowering medication. Diabetes Care 2020 May; dc200660.

 6. Stefan R Bornstein, Francesco Rubino, Kamlesh Khunti, Geltrude Mingrone, David Hopkins, Andreas L Birkenfeld, et al. Practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19. 2020 Jun;8(6):546-550.

 7. Fadini GP, Morieri ML, Longato E, Avogaro A. Prevalence and impact of diabetes among people infected with SARS-CoV-2. J Endocrinol Investig. 2020 Mar 28 : 1–3.

 8. Gupta R, Hussain A, Misra A. Diabetes and COVID-19: evidence, current status and unanswered research questions. Eur J Clin Nutr. 2020.

 9. Salem ESB, Grobe N, Elased KM. Insulin treatment attenuates renal ADAM17 and ACE2 shedding in diabetic Akita mice. Am J Physiol-Ren Physiol. 2014; 306: F629-39.

 10. Tripathy D, Daniele G, Fiorentino TV, Perez-Cadena Z, Chavez-Velasquez A, Kamath S, et al. Pioglitazone improves glucose metabolism and modulates skeletal muscle TIMP-3–TACE dyad in type 2 diabetes mellitus: a randomised, double-blind, placebo-controlled, mechanistic study. Diabetologia. 2013; 56(10): 2153-63.

 11. Kawanami D, Matoba K, Takeda Y, Nagai Y, Akamine T, Yokota T, et al. SGLT2 inhibitors as a therapeutic option for diabetic nephropathy. Int J Mol Sci. 2017 May 18;18(5):1083.

 12. Klonoff DC, Umpierrez GE. COVID-19 in patients with diabetes: risk factors that increase morbidity. Metabolism. 2020 Apr 7: 154224. \

 13. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-continued-use-medicines-hypertension-heart-kidney-disease-during-covid-19-pandemic.

 14. Ceriello A, Stoian AP, Rizzo M. COVID-19 and diabetes management: What should be considered? Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr 17: 108151.

 15. Stoian AP, Banerjee Y, Rizvi AA, Rizzo M. Diabetes and the COVID-19 pandemic: how insights from recent experience might guide future management. Metab Syndr Relat Disord. 2020 May; 18(4):173–5.

 16. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, Castelli A, et al. Baseline characteristics and outcomes of 1591 patients infected with SARS-CoV-2 admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. 2020 Apr 6;323(16):1574‐81.

 17. Prattichizzo F, La Sala L, Rydén L, Marx N, Ferrini M, Valensi P, Ceriello A. Glucose-lowering therapies in patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Eur J Prev Cardiol. 2019 Dec;26(2 suppl):73–80.

 18. Wilding J, Fernando K, Milne N, Evans M, Ali A, Bain S, et al. SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes management: key evidence and implications for clinical practice. Diabetes Ther. 2018 Oct; 9(5): 1757–73.

 19. Meyer EJ, Gabb G, Jesudason D. SGLT2 inhibitor-associated euglycemic diabetic ketoacidosis: a South Australian clinical case series and Australian spontaneous adverse event notifications. Diabetes Care. 2018 Apr;41(4):e47-9. (Maria)

 20. Deane AM, Horowitz M Comment. Is incretin-based therapy ready for the care of hospitalized patients with type 2 diabetes? Diabetes Care. 2014 Feb;37(2):e40-1.

 21. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2012 Jun; 35(6): 1364-79.

 22. Driggin E, Madhavan MV, Bikdeli B, Chuich T, LaracyJ, Biondi-Zoccai G, et al. Cardiovascular considerations for patients, health care workers, and health systems during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. J Am Coll Cardiol. 2020 May 12; 75(18): 2352-71.

 23. Li Y, Wang M, Zhou Y, Chang J, Xian Y, Mao L, et al. Acute cerebrovascular disease following COVID-19: a single center, retrospective, observational study. SSRN. 2000 Jan.

 24. Bangash MN, Patel J, Parekh D. COVID-19 and the liver: little cause for concern. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Jun;5(6):529-530.

 25. Rekedal LR, Massarotti E, Garg R, Bhatia R, Gleeson T, Lu B, Solomon DH. Changes in glycosylated hemoglobin after initiation of hydroxychloroquine or methotrexate treatment in diabetes patients with rheumatic diseases. Arthritis Rheum. 2010 Dec;62(12):3569-3573.

 26. Gerstein HC, Thorpe KE, Taylor DW, Haynes RB. The effectiveness of hydroxychloroquine in patients with type 2 diabetes mellitus who are refractory to sulfonylureas--a randomized trial. Diabetes Res Clin Pract. 2002;55(3):209‐219.

 27. Emami J, Pasutto FM, Mercer JR, Jamali F. Inhibition of insulin metabolism by hydroxychloroquine and its enantiomers in cytosolic fraction of liver homogenates from healthy and diabetic rats. Life Sci. 1999;64(5):325‐35.

 28. Mendez CE, Umpierrez GE. Pharmacotherapy for hyperglycemia in noncritically ill hospitalized patients. Diabetes Spectr. 2014 Aug; 27(3):180–8.

 29. Moghissi ES, Korytkowski MT, DiNardo M, Einhorn D, Hellman R, Hirsch IB, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Diabetes Association consensus statement on inpatient glycemic control. Diabetes Care. 2009 Jun;32(6):1119-31.

 30. Li H, Zhou Y, Zhang M, Wang H, Zhao Q, Liu J. Updated approaches against SARS-CoV-2. Antimicrob agents chemother. 2020;AAC.00483-20.

 31. World Health Organization. Overview of the types/classes of candidate therapeutics 2020 [28.03.2020]. https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/ Table_ of_ therapeutics_Appendix_17022020.pdf?ua=1.

 32. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res. 2020(3); 30: 269–71.

 33. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci Trends. 2020;14(1):72–3.

 34. Katulanda P, Dissanayake HA, Ranathunga I. Ratnasamy V, Wijewickrama PSA , Yogendranathan N, et al. Prevention and management of COVID-19 among patients with diabetes: an appraisal of the literature. Diabetologia. 2020 May 14;1-13.

 35. Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. J Crit Care. 2020 Jun;57:279-283.

 36. Russell CD, Millar JE, Baillie JK. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. Lancet. 2020;395(10223):473‐5.

 37. Clore JN, Thurby-Hay L. Glucocorticoid-induced hyperglycemia. Endocr Pract. 2009 Jun;15(5):469‐74.

 38. Anesi GL, Manaker S, Finlay G. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Critical care issues. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-critical-care-issues?

 39. World Health Organization. WHO welcomes preliminary results about dexamethasone use in treating critically ill COVID-19 patients https://www.who.int/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients [16.06.2020].

 40. FDA (2020) Remdesivir: EUA letter of authorisation. Published 1 May 2020. https://www.fda.gov/media/137564/download.

 41. Chu CM, Cheng VCC, Hung IFN, Wong MML, Chan KH, Chan KS, et al. Role of lopinavir/ritonavir in the treatment of SARS: initial virological and clinical findings. Thorax. 2004 Mar;59(3):252-6.

 42. Hull MW, Montaner JSG. Ritonavir-boosted protease inhibitors in HIV therapy. Ann Med. 2011 Aug;43(5):375-88.

 43. Liu F, Xu A, Zhang Y, Xuan W, Yan T, Pan K, et al. Patients of COVID-19 may benefit from sustained lopinavir-combined regimen and the increase of eosinophil may predict the outcome of COVID-19 progression. Int J Infect Dis. 2020 Mar 12.

 44. Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, et al. A trial of lopinavir-ritonavir in adults hospitalized with severe Covid-19. N Engl J Med 2020; 382:1787-99.

 45. Zhou Y, Vedantham P, Lu K, Agudelo J, Carrion R Jr, Nunneley JW, et al. Protease inhibitors targeting coronavirus and filovirus entry. Antiviral Res. 2015;116:76–84.

 46. Liu MA. DNA Vaccines. J Intern Med. 2003;253(4):402‐10.

 47. Inovio Accelerates Timeline for COVID-19 DNA Vaccine INO-4800. Inovio Pharmaceuticals, Inc [Internet]. 2020 Mar 3.

 48. Schommer NN, Nguyen J, Yung BS, Schultheis K, Muthumani K, Weiner DB, et al. Active immunoprophylaxis and vaccine augmentations mediated by a novel plasmid DNA formulation. Hum Gene Ther. 2019 Apr;30(4):523–33.

 49. Diehl MC, Lee JC, Daniels SE, Tebas P, Khan AS, Giffear M, et al. Tolerability of intramuscular and intradermal delivery by CELLECTRA® adaptive constant current electroporation device in healthy volunteers. Hum Vaccin Immunother. 2013 Oct;9(10):2246–52.

 50. Callaway E. Coronavirus vaccines: five key questions as trials begin. Nature. 2020 Mar;579(7800):481.

 51. Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines – a new era in vaccinology. Nat Rev Drug Discov. 2018 Apr;17(4):261–79.

 52. Hodgson J. The pandemic pipeline. Nat Biotechnol. 2020 Mar 20; 38(5): 523-32.

 53. Parnham MJ, Haber VE, Giamarellos-Bourboulis EJ, Perletti G, Verleden GM, Vos R. Azithromycin: Mechanisms of action and their relevance for clinical applications. Pharmacol Ther. 2014 Aug;143(2):225–45.

 54. Gautret P, Lagier J-C, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar 20: 105949.

 55. Goldstein EJC, Owens Jr RC, Nolin TD. Antimicrobial-associated QT interval prolongation: pointes of interest. Clin Infect Dis. 2006 Dec 15;43(12):1603–11.

 56. Ray WA, Murray KT, Hall K, Arbogast PG, Stein CM. Azithromycin and the risk of cardiovascular death. N Engl J Med. 2012 May 17;366(20):1881–90.

 57. Svanström H, Pasternak B, Hviid A. Use of azithromycin and death from cardiovascular causes. N Engl J Med. 2013 May 2;368(18):1704–12.

 58. Gurwitz D. Angiotensin receptor blockers as tentative SARS-CoV-2 therapeutics. Drug Dev Res. 2020 Mar 4.

 59. Baker WL, Couch KA. Azithromycin for the secondary prevention of coronary artery disease: a meta-analysis. Am J Health Syst Pharm. 2007 Apr 15;64(8):830–836.

 60. Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Liu H, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med. 2020 May;8(5):475-481.

 61. Vaur L, Bobrie G, Dutrey-Dupagne C, Dubroca I, Vaisse B, D'Yvoire MB, et al. Short-term effects of withdrawing angiotensin converting enzyme inhibitor therapy on home self-measured blood pressure in hypertensive patients. Am J Hypertens. 1998 Feb;11(2):165–73.

 62. World Health Organization (WHO) on Twitter: "Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19? A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. https://t.co/n39DFt2amF" / Twitter [Internet].

 63. FDA advises patients on use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for COVID-19. FDA [Internet]. 2020 Mar 19.

 64. Duan K, Liu B, Li C, Zhang H, Yu T, Qu J, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Apr 28;117(17):9490-9496.

 65. Francisco J Barrera, Skand Shekhar, Rachel Wurth, Pablo J Moreno-Pena, Oscar J Ponce, Michelle Hajdenberg, Neri A Alvarez-Villalobos, Janet E Hall, Ernesto L Schiffrin, Graeme Eisenhofer Prevalence of Diabetes and Hypertension and their Associated Risks for Poor Outcomes in Covid-19 Patients Journal of the Endocrine Society, bvaa102, https://doi.org/10.1210/jendso/bvaa102Published:21 July 2020.

 66. Rubino F, Amiel SA, Zimmet P, Alberti G, Bornstein S, Eckel RH, et al. New-onset diabetes in Covid-19. NEJM. 2020; DOI: 10.1056/NEJMc2018688.

 67. Matteo Apicella, Maria Cristina Campopiano, Michele Mantuano. COVID-19 in people with diabetes: understanding the reasons for worse outcomes. The Lancet Diabetes & Endocrinology Published:July 17, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30238-2.

 68. Bertrand Cariou, Samy Hadjadj. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. Diabetologia. 2020; 63:1500–1515).