Демографічна ситуація:

дані Світового Банку
Проведення коректного аналізу ситуації з діабетом в Україні, тим більше, для прогнозування та прийняття економічних рішень вимагає знати, якою є демографічна ситуація країни. На жаль, не лише медичні дані мають значні прогалини, доволі складна ситуація із загальною статистикою в Україні. Перший і поки що крайній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. Поточні оцінки чисельності населення для країн, яким бракує достовірних даних останніх переписів, надає Всесвітній банк (World Bank) на основі інформації Відділу ООН з питань населення. World Bank відносить Україну до Регіону Європи та Центральної Азії і до країн із нижчим за середній рівнем дохідів. Зменшення чисельності населення починаючи з 1991 року - це і є результат меншої кількості народжених, ніж смертних випадків, і те, що люди виїжджають за межі країни. А починаючи з 2013 року, додалися ще воєнно-політичні чинники .

Tilda Publishing
Збільшення людської популяції, чи то в результаті імміграції, чи більше народжень, ніж смертей, може вплинути на природні ресурси та соціальну інфраструктуру. Це може чинити тиск на стабільність країни. Значний приріст населення негативно вплине на доступність земель для сільськогосподарського виробництва та посилить попит на їжу, енергію, воду, соціальні послуги та інфраструктуру. З іншого боку, зменшення чисельності населення - результат меншої кількості народжених, ніж смертних випадків, та людей, що виїжджають за межі країни - може вплинути на прагнення уряду підтримувати послуги та інфраструктуру.
Поточні оцінки чисельності населення для країн, що розвиваються, яким бракує (i) достовірних даних останніх переписів та (ii) оцінок до та після перепису для країн, що мають дані перепису, надаються Відділом ООН з питань населення та іншими відомствами. Метод когортної складової - стандартний метод оцінки та прогнозування чисельності населення - вимагає даних про народжуваність, смертність та чистий міграційний збір, які часто збираються в результаті вибіркових обстежень, які можуть бути невеликими або обмеженими.
Оцінки чисельності населення базуються на демографічному моделюванні, тому вони сприйнятливі до упереджень та помилок через недоліки як моделі, так і даних. За оцінками ООН, п'ятирічна вікова група є одиницею когорти, і використовуються дані за п'ятирічний період; тому інтерполяції для отримання річних даних або одиничної вікової структури можуть не відображати фактичні події чи віковий склад. Оскільки майбутні тенденції не можна точно знати, прогнози населення мають широкий діапазон невизначеності.