Результати вимірювання рівня глюкози
у військовослужбовців
за період 24.02-16.09.2022 року
В рамках меморандуму про співробітництво між Українською Діабетичною Федерацією та військовим шпиталем "N", протягом лютого - вересня 2022 року проведено обстеження на наявність підвищеного цукру в крові серед 7 000 паціентів, які були госпіталізовані для отримання лікування в шпиталі та під час звернення до поліклінічного відділення.

Вивчення ситуації з діабетом військовослужбовців в Україні було пов'язано з військовими діями і з наявністю літературних даних про підвищення цукру крові у осіб, які брали участь у бойових діях. Так серед ветеранів війни США, в більшості серед чоловіків, розповсюдженість діабету складала 16% у порівнянні з розповсюдженістю діабету в популяції США, яка складала 7,2%. Конче потрібно розроблення додаткових заходів з метою своєчасного виявлення діабету та попередження розвитку важких ускладнень серед військовослужбовців.

https://diabetesjournals.org/care/article/27

За даними, наведеними в Атласі «Цукровий діабет в Україні» поширеність цукрового діабету серед населення України у 2017 році складала 3,0% (42 584 542 - чисельність населення України, хворих на цукровий діабет – 1 270 929 осіб). Дані наведені без урахування хворих на цукровий діабет на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

На першому етапі дослідження виявлялися військовослужбовці, у яких був підвищений рівень цукру в крові. Для проведення вказаного дослідження використовувалися два методи: біохімічний (в лабораторії шпиталю "N", визначалася глюкозооксидаза/перексидаза біохімічним аналізатором BioSystems A, виробництва Іспанія) і визначення рівня цукру за допомогою тест-смужок (глюкометри Medicana). Глюкометри та тест-смужки для проведення дослідження надані Українською діабетичною федерацією. Нормативні показники рівня цукру при проведенні біохімічним методом - 4,1-6,1 ммоль/л, при проведенні тест-смужками – 3,3-5,5 ммоль/л.

Всього було обстежено 2 268 військовослужбовців біохімічним методом та за допомогою тест-смужок, виявлено рівень цукру вище норми у 847 осіб, що складає - 37,4% від усіх обстежених (мал.1). Біохімічним методом дослідження проведено 1 560 обстежень, виявлено перевищення рівня цукру у 439 військовослужбовців, що складає -28,1%. Тест-смужками обстежено 708 осіб, виявлено перевищення рівня глюкози у 408 військовослужбовців, що складає 57,6%.

Найбільша кількість військовослужбовців (чоловіків і жінок) з підвищеним рівнем цукру біохімічним методом була виявлена у віці 60 років і старші – 87,2% та у віці 50-59 років - 41,6 % (мал.2). При обстеженні тест-смужками – в 65,6 % підвищений рівень цукру було виявлено у віці – 50-59 років та у віці 40-49 років - у 63,5%.

Біохімічним методом було обстежено 17 жінок , виявлено підвищений рівень цукру у 3 осіб, що складає - 17,64,%. При обстеженні тест-смужками 52 жінок, виявлено перевищення цукру у 23 осіб, що складає - 44,2%.

Обстежено біохімічним методом 1543 військовослужбовця-чоловіка, виявлено підвищений рівень цукру у 436 осіб, що складає - 28,3%, тест-смужками обстежено військовослужбовців чоловіків - 656, перевищення рівня цукру виявлено у 385 осіб, що складає - 58,7%.
_________________________________________________________________________________
Питома вага військовослужбовців з рівнем цукру вище норми
( %, біохімічний метод та тест-смужки)

Tilda Publishing
Малюнок 1.
Питома вага військовослужбовців з рівнем цукру
вище норми за віком (біохімічний метод та тест-смужки).

Tilda Publishing
Малюнок 2.
Результати вимірювання рівня глюкози
у військовослужбовців за період 24.02-16.09.2022 року

Tilda Publishing