Про діабет

Чи всі докази говорять про вищу ефективність аналогів інсуліну, порівняно із інсулінами людини

В останні роки для спроби вирішення цих потреб були розроблені нові препарати інсуліну - аналоги інсуліну (АІ) та запропоновано різні схеми інсулінотерапії.


Необхідно враховувати, що нові препарати інсуліну коштують значно дорожче, що може обмежувати їх застосування. Такі фактори, як ефективність лікування, його безпека і задоволеність пацієнтів, повинні прийматися до уваги при прийнятті рішення про вибір терапії, але вартість лікування також не можна ігнорувати, враховуючи, що вона в як правило підлягає відшкодуванню за бюджетні кошти. У зв’язку з цим інсулінотерапія повинна бути індивідуально підібрана з урахуванням потреб пацієнтів, цілей лікування, його безпеки і вартості. Світовий ринок інсуліну стає дедалі більшим і, за прогнозами, досягне 76 млрд. доларів США до 2023 року.

З огляду на той факт, що більшість випадків діабету припадає на країни з низьким і середнім доходом, ціна інсуліну повинна серйозно розглядатися як одна з найважливіших характеристик, а маркетинг найбільш дорогих продуктів повинен бути як ніколи відповідальним. В даний час накопичений великий обсяг даних, що дозволяє порівняти рекомбінантний інсулін людини (РІЛ) з АІ, включаючи мета-аналізи порівняльної ефективності та безпеки, а також дані про економічну ефективність і дані, що стосуються можливої канцерогенної дії нових продуктів.

У наступних матеріалах цього розділу автори пропонують аналіз цих даних щодо доцільності використання АІ в порівнянні з РІЛ для пацієнтів з ЦД 1 типу (ЦД1) і пацієнтів з ЦД 2 типу (ЦД2) і їх ефективності при ЦД обох типів.


My Diabetes Solutions

М.В. Неборачко, О.Г. ПхакадзеЛікування