Діабет в Україні

Діти з діабетом, які отримують інсулін в Україні

На кінець 2020 року в Україні загалом було зареєстровано 12 598 дітей з діабетом, в тому числі (0 -13 років)- 8 915 та (14 – 17 років)- 3683.

Аналіз структури хворих на цукровий діабет за віком у 2015-2017 роках, показав що вона істотно не змінилася. Найменша кількість хворих зареєстрована у віці 15-17 рр. (0,14-0,17 %), найбільша – у віці понад 18 років (98,8 %). Разом з тим, серед дітей та підлітків спостерігається щорічне зростання захворюваності та поширеності цукрового діабету. У дітей у віці до 14 років поширеність зросла з 0,70 на 1000 населення у 2008 році до 1,07 – у 2017 році. У підлітків 15-17 років, з 17,7 на 10 тисяч населення у 2008 році, до 23, 8 – у 2017 році. З 1995 року до 2015 року число дітей із діабетом збільшилося на 20%).


За десять років (2008-2017 роки) в Україні від цукрового діабету померло 26 дітей, найбільша кількість померлих була у 2010 році -8 дітей, у 2016 році не померла жодна дитина. У віці 15-17 років померло 14 підлітків, у 2013 та у 2017 рр. не було зареєстровано смертей від цукрового діабету серед підлітків.

З 2008 року по 2013 рік інвалідизація дітей віком до 17 років зростала. У 2008 році показник інвалідизації становив 199,6 на 10 тисяч дитячого населення, у 2013 році – 210,6. В 2014 році показник інвалідизації дорівнював показнику 2008 року, а з 2014 року розпочалось поступове зростання цього показника. В 2017 році він становив 208,8 на 10 тисяч дитячого населення. Аналогічна тенденція протягом 10 років спостерігалася серед хлопчиків і дівчаток. Показники інвалідізації серед хлопчиків і дівчаток значно відрізняються. Серед хлопчиків показник інвалідизації більший ніж серед дівчаток. Так в 2008 році показник інвалідизації серед хлопчиків становив 112,6 на 10 тисяч дитячого населення, а серед дівчаток – 87,0, що на 22,3 % більше. У 2017 році показник інвалідизації серед хлопчиків становив 118,6 на 10 тисяч дитячого населення, а серед дівчаток – 90, 2, що на 23,9 % більше.

Спостерігається зменшення загальної кількості підлітків 15-17 років із ЦД із діагностованою діабетичною ретинопатією (з 2000 року до 2016 року число підлітків 15-17 років із ЦД із діагностованою діабетичною ретинопатією зменшилося на 79%).

Спостерігається зменшення загальної кількості підлітків 15-17 років із ЦД із діагностованою діабетичною гангреною (з 2000 року до 2016 року число підлітків 15-17 років із ЦД із діагностованою діабетичною гангреною зменшилося на 100%).

Аналіз Реєстру пацієнтів з діабетом, які потребують інсулінотерапії