Діабет у світі

Які уроки для профілактики та контролю хронічних захворювань є у Європі?

Зростаючий тягар діабету є важливими проблемами для охорони здоров’я сьогодні; ця проблема була визнана на світовому рівні, і діабет визнають явився високо в національних та міжнародних програмах розвитку .• Країни Європи досягли прогресу у розробці систематичної політики щодо реагування на тяжкість діабету, але в цілому інвестиції у та впровадження комплексних стратегій профілактики та лікування діабету різноманітні. На основі складання карти національних планів діабету в Європі, які були здійснені в рамках спільної дії ЄС щодо хронічних захворювань та сприяння здоровому старінню протягом життєвого циклу (JA-CHRODIS), цей короткий опис політики визначив низку факторів, які з’являються сприяти розробці, реалізації та стабільності національних планів діабету.
• Ідентифікованими факторами є: національне (або регіональне) керівництво, постійна участь зацікавлених сторін, представлення пацієнтів у розробці та реалізації плану, забезпечення належного ресурсу для впровадження програмних заходів, збереження гнучкості в НДП, досягнення балансу між централізовано визначеними вимогами та регіональною автономією, та вивчення досвіду шляхом моніторингу, аналізу та оцінки, а також транснаціональне навчання може допомогти інформувати про розвиток та впровадження НДП.
• Ключовим викликом на майбутнє є забезпечення епідеміологічних досліджень, збору достаменних данних та оцінки НДП шляхом нарощування потенціалу інформаційних систем, щоб результати і наслідки втручань можна було адекватно виміряти.
Світові дані