Діабет у світі

Загальне охоплення послугами охорони здоров’я та діабет: вирішення подвійної проблеми збільшення поширеності та економічного впливу

За даними 9-ого видання Атласу діабету IDF, в 2019 році 463 мільйони людей страждають на діабет і щорічні глобальні витрати на лікування діабету становлять 760 мільярдів доларів США. За цими цифрами стоїть подвійна проблема задоволення потреб людей, які страждають на діабет: забезпечення того, щоб витрати на управління їх станом не призвели до збіднення цих людей та не мали надмірного впливу на ресурси системи охорони здоров’я. Серед цієї колосальної кількості - 463 мільйони- є багато людей з діабетом, які навіть не знають, що вони мають діабет (232 мільйони).


Дані з регіону Африки, що перебувають на південь від Сахари, показали, що більшість хворих на цукровий діабет мали багато незадоволених потреб у лікуванні діабету, включаючи доступ до скринінгу на наявність ускладнень, консультування та недоступність лікарських засобів. Наприклад, глобальні підрахунки показують, що кожен другий чоловік із діабетом 2 типу не має доступу до призначеного йому інсуліну. Ця кількість вища в країнах з низьким та середнім рівнем доходу: 86% людей з діабетом 2 типу на африканському континенті не можуть отримати необхідний інсулін.

Доступність ліків від діабету відрізняється в глобальних масштабах, оскільки бідні верстви населення мають меншу доступність, ніж ті, що мають більш високі доходи. Наявність ліків є лише одним фактором, що впливає на доступ - вартість ліків впливає на те, чи зможуть люди собі дозволити лікування.


Для метформіну було встановлено, що 0,7% домогосподарств у країнах з високим рівнем доходу і 26,9% домогосподарств у країнах з низьким рівнем доходу не можуть дозволити собі цей препарат. Відсутність доступності інсуліну булла ще вищою: 2,8% домогосподарств у країнах з високим рівнем доходу та 63% домогосподарств у країнах з низьким рівнем доходу не могли собі дозволити це лікування.

Багато досліджень показали, що вартість ліків від діабету зростає. Ціна на ліки - лише один із елементів загальної вартості лікування діабету. Цей та інші аспекти фінансового навантаження можуть загрожувати людині та / або системі охорони здоров’я залежно від місцевих обставин.

В одній крайності всі витрати несе людина, тоді як в іншій крайності всі витрати оплачуються системою охорони здоров’я з незначним або відсутністю фінансової участі людини, принаймні не з огляду на надання допомоги. 

В рамках Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) мета 3 зосереджена на забезпеченні здоров’я та добробуту. Завдання 3.8 передбачає: “Досягти Загального охоплення послугами охорони здоров’я, включаючи захист від фінансових ризиків, доступ до якісних основних медичних послуг та доступ до безпечних, ефективних, якісних та доступних основних ліків та вакцин для всіх”. Загальне охоплення послугами охорони здоров’я (UHC), яке запропоноване ВООЗ, має на меті забезпечити таки стан, щоб усі люди отримували необхідні медичні послуги, не зазнаючи фінансових труднощів під час їх оплати”.  Модель UHC часто представляється у вигляді куба, де наявні ресурси можуть бути використані для вирішення трьох вимірів: поширюватися на популяції, які в даний час не охоплені; включити додаткові послуги, які наразі не включені; та зменшити виплати, які люди повинні робити для догляду. 

За даними ВООЗ, (UHC) гарантує, що кожному забезпечуватиметься доступ до медичних послуг та до необхідних ліків. Наприклад, для діабету у списку основних лікарських засобів ВООЗ метформін, гліклазид та людський інсулін є пріоритетними перед новими та більш дорогими методами лікування. Деякі ліки - такі як аналоги інсуліну, аналоги GLP1, інгібітори DPP-4 та меглітиніди  - можуть не входити до складу тих, які покриваються або відшкодовуються системами UHC. Несправедливість у доступі до ліків, особливо висока вартість інсуліну, вимагає заходів для забезпечення цими життєво необхідними ліками кожного, хто їх потребує, в усьому світі, та для подолання існуючих перешкод на шляху досягнення загального доступу до медичних послуг (UHC). Деякі дорогі процедури, такі як діаліз, також можуть бути технічно чи економічно недоступними за деяких умовах. Для діабетичного співтовариства важливо забезпечити, щоб люди з діабетом отримували найкраще лікування. Однак медичні ресурси обмежені, а додаткові витрати на догляд за діабетом означають, що ресурси можуть бути недоступні для таких предметів, як вакцини, аспекти здоров’я матері та дитини та втручання, що стосуються інших НІЗ. У контексті зростання поширеності діабету та збільшення витрат на його лікування це залишається проблемою.

Необхідність задоволення потреб населення у діабетичній допомозі додає виклику раціональному використанню країною обмежених фінансів на охорону здоров’я. Для вирішення цієї проблеми виділено шість основних блоків системи охорони здоров’я - фінансування; людські ресурси; препарати; інформація; надання послуг; та управління, які потребують посилення. Системи охорони здоров’я повинні забезпечити включення діабету до послуг, що надаються як частина пакету основних послуг UHC. Кожна країна повинна узгодити ці послуги зі своїми технічними та фінансовими ресурсами. Такий підхід при цукровому діабеті 1 типу дозволяє керувати та надавати допомогу на основі доступності ресурсів.

Однак загалом урядам потрібно збільшити ресурси, доступні для охорони здоров’я, а не лише для діабету. Людські ресурси для надання допомоги щодо діабету потрібно збільшити. Сюди входять не лише спеціалісти-ендокринологи, а й спеціалісти загальної практики, медсестри та інший медичний персонал. Тренінг з діабету в медичних та медсестринських школах має бути посилений і включати постійний професійний розвиток. «Перенесення завдань» (розподіл завдань на менш спеціалізованих медичних працівників, де це доречно) показало великий успіх у лікуванні таких станів, як ВІЛ / СНІД, не тільки для підтримки пацієнтів та навчання, але й для лікування. У багатьох умовах через частий дефіцит клінічного персоналу такий підхід до діабету є надзвичайно важливим і нагальним.

Основою для лікування діабету має бути первинна медична допомога, яка надає як профілактичні, так і лікувальні послуги в межах громад протягом усього життя. Це також гарантує, що особистості отримують всі аспекти допомоги, а не лише лікування суто діабету. Широкий спектр політик та урядових рішень, починаючи від бюджетів на охорону здоров’я, оподаткування нездорової продукції та гарантовані пакети послуг.

ВООЗ розробила Глобальний план дій щодо НІЗ, який включає діабет, і запропонувала широкий спектр заходів, які потрібно вжити, та підкреслює, де національне впровадження відстає. IDF та асоціації-члени відіграють ключову роль у пропаганді підвищення уваги щодо діабету та збільшенні ресурсів на організацію діабетичної допомоги як на глобальному, так і на національному рівні. Це не повинно конкурувати з іншими потребами охорони здоров’я, а доповнювати їх, оскільки люди, які страждають на діабет, потребують не лише допомоги відносно діабету.На даний час діабет є прикладом глобальної несправедливості: особи у багатьох країнах із високим рівнем доходу можуть отримати доступ до новітніх ліків, інструментів та медичної допомоги з невеликою доплатою або без ніякої, тоді як ті, що живуть у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, все ще стикаються з надмірними труднощами, оскільки не можуть отримати інсулін, незважаючи на його відкриття століття тому.


Світові дані